Open menu

teruletfejlesztes header 11

2016.01.19-én érkezett kérdés

A TOP-2.1.3-15 pályázat tanulmányozása közben merült fel kérdésünk.
Az értékelési szempontok 1.1. pontja szerint a fejlesztésnek illeszkednie kell Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában rögzített prioritás tengelyekhez.
…. lehetséges, hogy pályázna a fejlesztésre, hogy valamely településrész csapadékvíz elvezetését megoldja. A kérdésünk az lenne, hogy ez illeszkedik-e, és ha igen, melyik prioritáshoz.

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A TOP-2.1.3 tárgyú megkeresésükre az alábbi véleményt alakítottuk ki.

Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Operatív Program 2. prioritása: A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás

Kapcsolódó megyei átfogó cél(ok): A megye egyedülállóan gazdag és sokrétű természeti adottságainak a megye fejlődésének szolgálatába állítása a fenntarthatóság szem előtt tartásával. Kiemelkedően fontos a vizek és az ásványkincsek adta potenciálok kihasználása, valamint a természeti és kulturális értékek idegenforgalmi hasznosítása. A turizmus terén cél a vendégkör bővítése, a tartózkodási idők növelése és a turizmusból származó helyben maradó bevételek növekedése.

Kapcsolódó megyei specifikus cél(ok): Fontos fejlesztési erőforrás és lehetőség a hosszú távú gazdasági potenciált és az életfeltételek javítását is biztosító természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az erőforrások megőrzése a jövő generációk számára, mind mennyiségben, mind minőségben.

Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Operatív Program - 2.2. A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás - 2.2.1.

A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározásánál a prioritás specifikus céljai között szerepel:
•    a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével,
•    a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével,
•    a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása

 

2016.01.18-án érkezett kérdés

A TOP-2.1.3-15-ös pályázattal kapcsolatban érdeklődnénk.
Azzal a kérdéssel keressük meg Önöket, hogy a vissza nem igényelhető ÁFA elszámolható költség-e a TOP-2.1.3-15 pályázatban.
Ugyanez a kérdésünk lenne a TOP-1.4.1-15 és TOP-4.1.1-15 esetében. Némi ellentmondásba keveredtünk, ennek tisztázása érdekében keressük meg Önöket kérdésünkkel.

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A le nem vonható áfa a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 5. melléklet 3.10. és 3.10.3 pontja alapján elszámolható költség.
272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 5. melléklet 3. pont: Elszámolható költségek részletes ismertetése fejezet: 3.10. Adók és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó és 3.10.3. A le nem vonható áfa elszámolható a projekt keretében, kivéve, ha a kedvezményezett az EVA hatálya alá tartozik, ekkor az áfa nem elszámolható költség.

 

 

 

 

Keresés

Térképszelvények

terkep 1

 

terkep 2