Open menu

teruletfejlesztes header 11

2016.02.08-án érkezett kérdés

„Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva a TOP-1.4.1. számú felhívással kapcsolatban merült fel kérdés. Egy nagyon rossz műszaki állapotban lévő jelenleg is működő óvoda esetében feltehetően teljes bontás és a helyére új építése lenne indokolt, elképzelhető, hogy a meglévő férőhelyszám is bővülne. A felhívás 3.2.1. b) pontja tartalmazza többek közt, azt hogy nem keletkezhet kihasználatlan kapacitás. A kötelező mellékletként benyújtandó Megalapozó dokumentum című tanulmányban ki kell térni annak bemutatására is, hogy az elkövetkezendő 3 évben várhatóan hogyan fog növekedni a 0-6 éves korú célcsoportot képező gyermekek létszáma. Szeretnénk megfelelni mindkét feltételnek, vagyis annak is, hogy nem hozunk létre kihasználatlan kapacitásokat és az előzetes számítások alapján próbáljuk a férőhelyhiányt is megoldani az elkövetkezendő évekre. Ezzel viszont előfordulhat az, hogy most még a létrehozott új férőhelyek nem betöltöttek, vagyis kihasználatlan kapacitás keletkezik, ugyanakkor, indokolt lehetne ilyen helyek létrehozása is, hogy a tervezet fejlesztés legalább néhány évre megoldja a férőhelyhiány okozta problémákat. Ezzel azonban némi kockázat is keletkezhet, hiszen a jövőre vonatkozó vállalást teszünk a részben a jelenlegi, illetve elmúlt évek adataira támaszkodva.
Szintén a Felhívás ad lehetőséget a helyi szükségletek figyelembevételére is. ……. lakossága évek óta növekedést mutat, melynek egyik oka, hogy több család is költözik a városba, részben az újonnan létrejött munkahelyeknek köszönhetően. Az ő létszámuk előre legfeljebb az eddigi adat becsléssel állapítható meg, KEKKH adataiból ez a létszám nem mutatható ki, viszont az óvodai szolgáltatásokat ők is igénybe szeretnék venni. Helyi sajátosságként figyelembe vehető-e becsült létszám?

Mikorra kell elérni a létrehozott férőhelyek feltöltését?
Az új férőhelyek létrehozásának indokoltságát az elkövetkezendő évekre a KEKKH adatain kívül más módszerrel alátámasztható-e, ha igen hogyan?
Mennyire kell óvatosan meghatározni a jövőben feltöltésre kerülő férőhelyek létszámát, a vállaltnak hány százalékát kell tudni az első kérdésben megadott határidőre feltölteni?
A Felhívás 3.2.5. h) pontja alapján való bontás és új építés alapján, az építési költségek tekintetében, ha nem hozunk létre új férőhelyet és/vagy ha létrehozunk új férőhelyet is, akkor egyaránt a Felhívás 5.6. pontjában lévő táblázatban szereplő nettó 4.000.000 Ft/férőhely összeggel lehet számolni?

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatához érkezett „TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázattal kapcsolatos megkeresése tárgyában az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Felhívás 3.2.5. pontjának d) bekezdésében foglaltak értelmében kapacitásbővítést célzó fejlesztés esetén kizárólag olyan projekt nyújtható be, ahol igényfelméréssel igazolt az óvodai kapacitásbővítés szükségessége. A megalapozó dokumentumban azonban – többek között – szükséges kitérni a lakosságszám demográfiai előrejelzése és egyéb okok miatti növekedésének bemutatására is. Amennyiben az említett növekedés alapján becsült létszám szakmailag alátámasztottan kerül bemutatásra a megalapozó dokumentumban, a becsült létszám elfogadható. A Felhívás 5.6. pontjában foglaltak értelmében, felújítással, átalakítással érintett férőhelyfejlesztések esetén a költségkorlát az összes elszámolható építési költségre vonatkozóan nettó 2.000.000 Ft/férőhely, így minden olyan fejlesztés, amely nem hoz létre új férőhelyet (plusz 1 csoportszobával) a fejlesztett költségkorlát alá tartozik. Míg új építéssel együtt járó (kapacitásbővítéssel vagy kapacitásbővítés nélküli) fejlesztés esetén (pl. ingatlankiváltás esetén is) az említett költségkorlát 4.000.000 Ft/férőhely.

 

 

Keresés

Térképszelvények

terkep 1

 

terkep 2