Open menu

teruletfejlesztes header 11

2016.01.12-én érkezett kérdés

…. Önkormányzata és ….. Önkormányzata a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – vel együttműködve a két települést összekötő, meglehetősen leromlott állapotban lévő és jelentős forgalmat bonyolító …. út felújítását, korszerűsítését tervezi. A projekt megvalósítására a TOP 1.3.1-15 azonosító számú pályázat lehetőséget biztosítana.
A tervezési munka folyamatban van, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t a mellékelt levéllel megkerestük a konzorciumi megállapodás megkötése érdekében.
Kérem, célunk elérése érdekében támogassanak bennünket.

Fenti kérdésre kiküldött válasz

Az Önök által a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban tervezett ….. összekötő … út felújítására vonatkozó pályázati kezdeményezésről szóló tájékoztatását köszönettel vettem. Megkeresésében hivatkozott melléklet nem került csatolásra a levélhez.
A fenti kezdeményezésükre vonatkozó támogatható tevékenységeket a TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című felhívás tartalmazza.
A felhívás 4.1 pontja szerint a Támogatást igénylők körébe a Magyar Közút Nonprofit Zrt. valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tartozik. A fenti szervezeteken túl önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be települési önkormányzatok támogatási kérelmet.
A támogatási kérelem 2016. január 18. – 2016. március 1. között nyújtható be. A beérkezett támogatási kérelmek értékelése a beadási határidő lejártával kezdődik meg.
A döntésre a 272/2014 (XI.5) Kormányrendelet 54/D § alapján a területi kiválasztási eljárásrend szerint kerül sor.
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

2016.01.25-én érkezett kérdés

Regisztráltam az EPTK rendszeren és azt tapasztaltam, hogy nem tudunk kérelmet benyújtani az alábbi felhívásra.

TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Beadás kezdete: 2016.01.18.
Beadási határidő: 2016.03.01.
Maximum igényelhető összeg: 2 400 000 000 (Ft)
Támogatás minimum összege: 100 000 000 (Ft)
Hiba!Ön nem jogosult erre a felhívásra kérelmet benyújtani!

Kérdésünk, hogy mi az oka ennek?

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A támogatást igénylők körét a Felhívás 4.1 pontja tartalmazza, ahol a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a NIF Zrt. szerepel.
A dokumentum ezt követően ismerteti, hogy a települési önkormányzatok önállóan nem, csak konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet.

2016.01.25-én érkezett kérdés

A TOP-1.3.1-15 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. pályázati felhívás kapcsán kérdésként merült fel, hogy az Irányító Hatóság projektenként külön-külön köt Támogatási Szerződést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által megvalósítani kívánt projektekre, vagy egyetlen TSZ keretében szerződik vele a megye rendelkezésére álló keretösszeg felhasználására?
Utóbbi esetben az önkormányzati tulajdonú, helyi gyűjtőutak/csomópontok fejlesztése kapcsán előírt 25%-os költségkorlát értelmezhető-e a teljes keretösszegre egységesen, vagy projektelemenként vizsgálandó a 25%-os szabály betartása?
Jól értelmezzük-e, hogy egy önkormányzati út fejlesztése csak egy országos közúthoz kapcsolódó fejlesztés részeként hajtható végre?

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A Támogatási Szerződés megkötése projektenként történik, de a TOP-1.3.1 felhívás kertében a projektgazda Magyar Közút Nonprofit Zrt. szabadon dönthet arról, hogy egy-egy projektben 1-1 vagy több, egymással akár fizikai kapcsolatban nem lévő útszakaszt szerepeltet és kíván felújítani.
A 25%-os költségkorlátot ennek fényében a projekt elszámolható költségeinek arányában szükséges figyelembe venni. A belső arányokat minden esetben projektszinten, az adott támogatási szerződésen belül szükséges vizsgálni.

Igen. Önkormányzati utak fejlesztése önállóan nem támogatható, de választható tevékenységként szerepelhet a projektben. Fontos azonban, hogy olyan önkormányzati tulajdonú, helyi gyűjtőutak vagy csomópontok építése, felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése támogatható, melyek a településeket összekötő állami tulajdonú 4 és 5 számjegyű utak gazdasági területek irányába tartó közvetlen vagy közvetett útvonali folytatását és vagy a munkahelyek irányába tartó forgalom útvonalát képezik. A felhívás logikai kapcsolat bemutatását várja el – hogyan teljesíti a helyi útberuházás az idézett célt -, ugyanakkor a felhívás nem írja elő közvetlen fizikai kapcsolódás igazolását, bemutatását.

 

 

 

 

Keresés

Térképszelvények

terkep 1

 

terkep 2