Open menu

teruletfejlesztes header 11

2016.01.25-én érkezett kérdés

A TOP felhívásokhoz tartozó területspecifikus mellékletek rendelkezéseinek egy része a közgyűlés által jóváhagyott és részetekre megküldött ITP dokumentumokból vezethető le (pl forrásallokáció, kiemelt célcsoportok, tevékenységek meghatározása).
Az lenne a kérdésünk, hogy a jelenlegi szabályozás alapján milyen lehetőségünk van még ezeken most módosítani, ha azt feltétlenül szükségesnek látjuk? Lehetséges-e az, hogy az ITP-t módosítva a jelenleg kiírt felhívások területspecifikus mellékletein módosítunk még a beadási határidők lejárta előtt. Ha igen, melyek a területspecifikus mellékletek azon részei, amelyeknél ez megtehető, és mi az ami esetleg más, felsőbb rendű dokumentumok miatt (pl ÉFK) nem módosítható? A 2015. májusában elfogadott ITP-hez képest a támogatási igények "éles" összeállítása során néhány fókuszálás szükségtelennek látszik, esetleg veszélyezteti a forráskeretek lehívását.

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A jelenleg nyitva álló felhívások területspecifikus mellékleteiben a forráskeretek megemelését tudjuk engedni, amelyhez nem szükséges az ITP módosítása. Legkésőbb a benyújtási határidő lejárata előtt 1 hónappal szükséges írásban (elegendő e-mailben) megküldenetek a módosítási igényt számunkra.
A forrásfelhasználási módokon jelenleg nem tudtok módosítani, azonban az esetlegesen visszahulló forrásokat újból ki tudjátok majd írni. Várhatóan a DEB ügyrend tartalmazni fog erre a helyzetre vonatkozó szabályozást is, azonban ez a dokumentum jelenleg kialakítás alatt áll.
Az ITP és az ÉFK módosításával kapcsolatban rövid időn belül tájékoztatunk Benneteket, addig szíves türelmeteket kérjük!

 

2016.03.21-én érkezett kérdés

A kivitelezést az teljesítményindikátor teljesítésének végső határidejéig (2018. október 31., a KSZ felé történő jelentési kötelezettség dátuma) mindenképpen be kell-e fejezni?

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A kivitelezés teljesítményindikátor érintő részét szükséges 2018. október 31-ig befejezni. A teljesítményindikátort nem érintő projektelemek ezen dátum után is teljesíthetőek.

 

2016.03.21-én érkezett kérdés

A tartalék képzése kötelező-e, vagy csak egy lehetőség (pl. építési beruházást tartalmazó projekteknél)?

Fenti kérdésre kiküldött válasz

Tartalék képzése csak lehetőség, nem kötelező.

 

2016.03.21-én érkezett kérdés

Állami támogatási kategória 255/2014. Korm. rendelet: 99. § (1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el. (2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. (3) A működési eredmény mértékét a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből. Kérdés: visszafizetési mechanizmus részleteiről szeretnék tájékoztatást kérni. A visszafizetési mechanizmus azt jelenti, hogy 100%-os támogatási intenzitással veheti igénybe a támogatást, és egy adott időpontig kell visszafizetni a (3) bekezdés szerinti %-nak megfelelő összeget? Mikor kell visszafizetni, hány részletben, meddig? (fizikai megvalósítás záró időpontjáig? pénzügyi lezárásig? fenntartási időszak végéig?)

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A működési eredmény miatti keletkező támogatási többletet legkésőbb a kedvezményezett által benyújtott záró kifizetési igénylés keretében a támogatásból le kell vonni, vagy a kedvezményezettől vissza kell követelni, figyelembe véve az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikk (3) bekezdésében foglaltakat.

 

2016.03.21-én érkezett kérdés

Több konstrukciónál előfordul, egy pályázat anyagában, néhány projektelem esetében engedélyes tervvel rendelkezik az Önkormányzat. Jó lenne, ha amíg a többi projektelem tervezése, közbeszerzése zajlik, addig elindulhatnának a kivitelezési munkák. Megengedett így mérföldkövet tervezni? A mérföldkövek tervezése során az előkészítés szakaszban (1. mérföldkő) lehet-e egyszerre az egyik projektelemnél tervezés, egy másiknál kivitelezés. Fenti esetben a kivitelezéshez kapcsolódóan szállítói finanszírozás megengedett-e?

 Fenti kérdésre kiküldött válasz

Lehetőség van a különböző előkészítettségű projektelemek egy mérföldkőbe való tervezésére. Szállítói finanszírozás igénybevétele ebben az esetben is lehetséges.

 

 

Keresés

Térképszelvények

terkep 1

 

terkep 2