header1

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

V. Fejezet

Területi Nemzetiségi Önkormányzatok

26.§    (1) A megyei és a területi nemzetiségi önkormányzatok önálló jogi személyként Veszprém megye közigazgatási határain belül egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartva látják el a törvényben meghatározott feladataikat.

        (2) A közgyűlés az átruházható feladat- és hatáskörét – a hatósági feladat- és hatáskörök kivételével – a területi nemzetiségi önkormányzat testületére, annak kezdeményezésére megállapodás alapján átruházhatja.

27.§   (1) A megyei önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges helyiség használatot Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosítja.

        (2) A megyei önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak szerint biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

28.§   A közgyűlés nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottsága az Ügyrendi Bizottság, melynek munkájában a megyei nemzetiségi önkormányzatok elnökei állandó tanácskozási joggal vesznek részt