header1

Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás – záróvéleményezési szakasz dokumentációja (2019. október)

I.

Előkészítő fázis

II.

A megyei területrendezési terv módosításának szakági tervjavaslatai és azok műleírásai

III.

Rendelet tervezet

IV.

Határozat tervezet

V.

Intézkedési terv tervezet

VI.

Tervezői nyilatkozat

 Térképi mellékletek:

2.

Szerkezeti terv

3.1

Országos Ökológiai Hálózat magterülete, Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosója, Országos Ökológiai Hálózat pufferterülete

3.2

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

3.3

Erdők övezete, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

3.4

Tájképvédelmi terület övezete

3.5

Világörökségi várományos terület által érintett települések

3.6

Vízminőségvédelmi terület övezete

3.7

Nagyvízi meder övezete

3.8

Honvédelmi és katonai célú terület övezete

3.9

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

3.10

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

3.11

Földtani veszélyforrás terület övezete

3.12.1

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete

3.12.2

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete

3.12.3

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete

3.12.4

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete

3.12.5

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye várostérségeinek övezete

3.12.6

Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő térség településeinek övezete