header1

Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás – egyeztetési anyag

(2019. június 27-én hatályos jogszabályok szerinti állapot)

 

I.

Előkészítő fázis

II.

Javaslattevő fázis

III.

Veszprém Megye Területrendezési Terv módosítás Környezeti értékelés

IV.

Rendelet tervezet

V.

Határozat tervezet

VI.

Intézkedési terv tervezet

VII.

Tervezők, szakértők névsora

 

Térképi mellékletek:

2.

Szerkezeti terv

3.1

Országos Ökológiai Hálózat magterülete, Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosója, Országos Ökológiai Hálózat pufferterülete

3.2

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, Jó termőhelyi adottságú szántóterület

3.3

Erdők övezete, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

3.4

Tájképvédelmi terület

3.5

Világörökségi várományos terület által érintett település

3.6

Vízminőségvédelmi terület

3.7

Nagyvízi meder

3.8

Honvédelmi és katonai célú terület övezete

3.9

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

3.10

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

3.11

Földtani veszélyforrás területe által érintett települések övezete

3.12.1

Gazdaságfejlesztés kiemelt célterületeinek övezete

3.12.2

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete

3.12.3

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete

3.12.4

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

3.12.5

Együtt tervezendő térségek övezete, Veszprém megye várostérségei

3.12.6

Együtt tervezendő térségek övezete, Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő térség települései

Közmű tervlapok:

4.

Árvízvédelem

5.

Belvízvédelem

6.

Országos vízminőségvédelmi területek övezete

7.

Szénhidrogén szállító hálózat

8.

Szennyvízelvezető hálózat

9.

Termálvíz források

10.

Villamosenergia ellátó hálózat

11.

Ivóvízellátó hálózat