Open menu

teruletfejlesztes header 11

2016.01.11-én érkezett kérdés

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 86/2014. (XII. 18.) MÖK határozatával döntött Veszprém Megye TOP forrásból megvalósítható projektjeiről. A döntés értelmében a … projekt, operatív programhoz történő illesztése alapján a TOP-2.1 intézkedésben megjelenő pályázatokból kerülhet finanszírozásra.
Az elmúlt időszakban megjelent minden TOP-2.1 pályázati felhívás.

A kiírások áttekintése után számunkra nem egyértelmű melyik pályázati felhívásra szükséges benyújtatunk a pályázatunkat.

Segítségét szeretném kérni a fenti témában, melyik pályázati felhívásra tudjuk jó eséllyel benyújtani projektünket.

Fenti kérdésre kiküldött válasz

Köszönjük megkeresését a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kapcsán kiírt felhívásokkal kapcsolatosan.

Tájékoztatjuk, hogy a projektötletek összegyűjtése 2014 nyarán történt, melyek a TOP akkor ismert verziójához kerültek illesztésre.
Ekkor valóban a TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés intézkedéshez lett sorolva a … projekt.

A közelmúltban a TOP 2.1 intézkedéséhez három felhívás jelent meg, melyek a következők:

TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

A három felhívás közül az első kettő áttanulmányozását javasoljuk, a rendelkezésre álló – 2014-es projekt adatlapon található - információk szerint a Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 nevű felhívást látjuk Önök esetében relevánsnak.

A Városkapu projekttel kapcsolatos további információcsere céljából lehetőséget biztosítunk személyes konzultációra is a Megyeházán, egyeztetett időpontban.

Kérjük, hogy továbbra is kísérje figyelemmel a www.palyazat.gov.hu weboldalt, melyen a megjelent pályázatokkal kapcsolatos dokumentációk elérhetők.


2016.01.14-én érkezett kérdés

A TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása című pályázati felhívás ITS-hez kapcsolódó kitételeivel kapcsolatosan kérdezem:
A felhívás 3.2 fejezet azon megfogalmazása " A támogatási kérelemben szereplő fejlesztés helyszínének azonosítható módon szerepelnie kell a település 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet alapján elkészített vagy felülvizsgált Integrált településfejlesztési Stratégiában" jelenti-e azt, hogy az ITS akcióterületekhez kapcsolódó megvalósuló fejlesztések felsorolásában is szerepelnie kell, ill. elegendő-e megfelelés szempontjából, ha az akcióterület leírásánál a tervezett fejlesztéssel megegyező funkció nevesítve van.
A felhívás 3.4 fejezet 3.4.1 pontjában ITS-ben jelölt akcióterületi lefedettsége tekintetében kérdés, hogy a tervezett fejlesztés egy akcióterületen belül kell, hogy legyen, vagy a fejlesztés 2 akcióterületen is megvalósulhat.
Továbbá kérdés, amennyiben a tervezett fejlesztés kapcsán az ITS módosítása történne (járásközponti település lévén, nem a pályázat keretében, hanem azt megelőzően) az bírálati szempontból elfogadható-e.

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A fejlesztés helyszínének azonosíthatósága az ITS-ben annak vizsgálatát jelenti, hogy az értékelő számára egyértelműen megjelenik-e az ITS-ben, hogy a város az a kérelemben megadott beavatkozási területen az ITS alapján tervez-e bármilyen beruházást, fejlesztést, beavatkozást.
Egy akcióterület = egy projekt (egy kérelem). A benyújtott kérelemnek és a hatályos ITS-nek összhangban kell lennie. Amennyiben ehhez szükséges az ITS módosítása, azt érdemes a kérelem benyújtásáig lebonyolítani.

2016.02.15-én érkezett kérdés

A pályázat keretében lehetőség van-e épületbővítésre is? A megújítás szóból nem egyértelmű, hogy csak felújítani lehet-e az épületet, vagy bővítést is támogat-e?
A projekt keretében, egyik részelemeként az Önkormányzat a „Kaszinó” művelődési házat kívánja megújítani, mely keretében a most lapostetős épületet magastetővel kívánja ellátni, valamint hozzáépítést is terveznénk.

II. Közösségi céllal megvalósulhat:
a) kulturális tevékenységet magában foglaló, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően is üzemelő, önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő épület megújítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, kivéve a jelen felhívás 3.1.4. pontjában foglalt tevékenységeket

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A felhívás 5.5 pontjának II. alpontja alapján a bővítés is támogatható. A Felhívásban a beruházáshoz kapcsolódóan elszámolható költség az új építés (bizonyos feltételekhez kötötten), átalakítás, bővítés, felújítás és a beüzemelési költségek, melyről a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. számú mellékletének 3.3.9.1 pontja is rendelkezik.

2016.02.15-én érkezett kérdés

B/ főtevékenység keretében van e lehetőség 100% önkormányzati tulajdonú … Kft. üzemeltetésében működő kemping épületeinek felújítására, valamint a strandhoz kapcsolódóan napelemek beszerzésére?

Fenti kérdésre kiküldött válasz

Mivel a TOP-2.1.2 felhívás 3.1.4 i) pontja értelmében a szálláshely (és szolgáltatásainak) bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása a nem támogatható tevékenységek körébe tartozik, ezért bemutatott tevékenység megvalósítása nem lehetséges.

2016.02.15-én érkezett kérdés

C/ főtevékenység esetében lehetőség van e teljesen új zöldmezős beruházásként piacterület és a hozzá kapcsolódó épület kialakítására?

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A TOP-2.1.2 felhívás 3.1.1 C) a) pontja értelmében a helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés az önállóan támogatható tevékenységek körébe tartozik.

2016.02.15-én érkezett kérdés

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek esetében két különböző leírást tartalmaz a dokumentum:
3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni viszonyait, valamint per- és igénymentességét a támogatást igénylő biztosítja, igazolja – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki fejlesztési szakaszának lezárásáig (az első mérföldkő vonatkozó részteljesítéséig).

1. Projekt előkészítése
c) tulajdonviszonyok rendezése – amennyiben releváns
A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, stb. az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges rendezni.

A két pont eltérő szabályokat hoz. Ezek alapján érdeklődnék, hogy az ingatlannak tehermentesnek kell e lennie?

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A felhívás 3.2 1) Projekt előkészítése c) pontja értelmében az ingatlan tulajdonviszonyainak rendezését legkésőbb támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges elvégezni

 

Keresés

Térképszelvények

terkep 1

 

terkep 2