header1

1/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei zárt ülésének napirendjéről

2/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dobosi János r. főtörzszászlós részére történő adományozásáról

3/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Szilágyi Erzsébet nyugdíjas r. alezredes részére történő adományozásáról

4/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő adományozásáról

5/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei nyílt ülésének napirendjéről

6/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága személyi összetételének módosítása

7/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága személyi összetételének módosítása

8/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

9/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

10/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

11/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről

12/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről

13/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása

14/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása  

15/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

16/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei zárt ülésének napirendjéről

17/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

18/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

19/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

20/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei nyílt ülésének napirendjéről

21/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése

22/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

24/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében 

25/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a közgyűlés elnökének a megyei önkormányzat és hivatala közbeszerzéseivel kapcsolatos, átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról

26/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a lejárt idejű határozat:ok végrehajtásáról

27/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. június 27-ei nyílt ülésének napirendjéről

28/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetőjének beszámolója Veszprém megye 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

29/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

A megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

30/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2018. évi alakulásáról

31/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt Támogatási Szerződés módosítási kérelme benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala

32/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi tevékenységéről

33/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás előkészítése

34/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Döntés a maradványforrások felhasználásáról

35/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Döntés a többletforrás megyén belüli felhasználásáról

36/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében – kitekintéssel a projekt során készült városi SECAP dokumentumokra

37/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határ idejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

38/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. augusztus 22-ei nyílt ülésének napirendjéről

39/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat:

Köszönet kifejezése a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 2014-2019. között végzett munkájáért

40/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

41/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

42/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 26-ai zárt ülésének napirendjéről

43/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2019. évi adományozásáról

44/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 26-ai nyílt ülésének napirendjéről 

45/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2019 közötti időszakban végzett tevékenységéről

46/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapító okiratának módosítása

47/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

48/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” megállapodása felmondásának véleményezése

49/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás áttekintése

50/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

51/2019. (X.29.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. október 29-ei alakuló ülésének napirendjéről

52/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014-2019 időszakra megválasztott elnöke sajátos közszolgálati jogviszonyának megszűnése

53/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása

54/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke illetményének, költségtérítésének megállapítása, választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedés megállapítása

55/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedés megállapítása

56/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének megválasztása

57/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

58/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 28-ai nyílt ülésének napirendjéről

59/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete függelékeinek hatályosítása

60/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása

61/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása

62/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása

63/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása

64/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

65/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

66/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

67/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 28-ai zárt ülésének napirendjéről

71/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről

72/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba

73/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Balaton Fejlesztési Tanácsba

74/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsba

75/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Balatoni Szövetségbe

76/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

77/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

78/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

79/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba

80/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Duna Közvetlen Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba

81/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

82/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között

83/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

84/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

85/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. december 12-ei nyílt ülésének napirendjéről

86/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága új tagjának megválasztása

87/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása

88/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról

89/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedésekről

90/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

91/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Pápa-Budapest vasúti menetrenddel kapcsolatos kezdeményezés támogatása

92/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A 8-as számú főút fejlesztésének ütemezésével kapcsolatos javaslat támogatása

93/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítása

94/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019. év II. félévi tevékenységéről

95/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)