header1

 

határozat száma tárgy
1/2019. (II. 15.) MÖK határozat                  Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei zárt ülésének napirendjéről
2/2019. (II. 15.) MÖK határozat Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dobosi János r. főtörzszászlós részére történő adományozásáról
3/2019. (II. 15.) MÖK határozat Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Szilágyi Erzsébet nyugdíjas r. alezredes részére történő adományozásáról
4/2019. (II. 15.) MÖK határozat Döntés a Dr. Komjáthy László Díj VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zárkörűen működő Részvénytársaság részére történő adományozásáról
5/2019. (II. 15.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei nyílt ülésének napirendjéről
6/2019. (II. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága személyi összetételének módosítása
7/2019. (II. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága személyi összetételének módosítása
8/2019. (II. 15.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
9/2019. (II. 15.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról
10/2019. (II. 15.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról
11/2019. (II. 15.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről
12/2019. (II. 15.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről
13/2019. (II. 15.) MÖK határozat Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása
14/2019. (II. 15.) MÖK határozat A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása  
15/2019. (II. 15.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
16/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei zárt ülésének napirendjéről
17/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
18/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
19/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
20/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei nyílt ülésének napirendjéről
21/2019. (IV. 25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése
22/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
24/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében 
25/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Döntés a közgyűlés elnökének a megyei önkormányzat és hivatala közbeszerzéseivel kapcsolatos, átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról
26/2019. (IV. 25.) MÖK határozat Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
27/2019. (VI. 27.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. június 27-ei nyílt ülésének napirendjéről
28/2019. (VI. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetőjének beszámolója Veszprém megye 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
29/2019. (VI. 27.) MÖK határozat A megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
30/2019. (VI. 27.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2018. évi alakulásáról
31/2019. (VI. 27.) MÖK határozat A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt Támogatási Szerződés módosítási kérelme benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala
32/2019. (VI. 27.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi tevékenységéről
33/2019. (VI. 27.) MÖK határozat Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás előkészítése
34/2019. (VI. 27.) MÖK határozat Döntés a maradványforrások felhasználásáról
35/2019. (VI. 27.) MÖK határozat Döntés a többletforrás megyén belüli felhasználásáról
36/2019. (VI. 27.) MÖK határozat Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében – kitekintéssel a projekt során készült városi SECAP dokumentumokra
37/2019. (VI. 27.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határ idejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
38/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. augusztus 22-ei nyílt ülésének napirendjéről
39/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat Köszönet kifejezése a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 2014-2019. között végzett munkájáért
40/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
41/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása
42/2019. (IX. 26.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 26-ai zárt ülésének napirendjéről
43/2019. (IX. 26.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2019. évi adományozásáról
44/2019. (IX. 26.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 26-ai nyílt ülésének napirendjéről 
45/2019. (IX. 26.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2019 közötti időszakban végzett tevékenységéről
46/2019. (IX. 26.) MÖK határozat A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapító okiratának módosítása
47/2019. (IX. 26.) MÖK határozat A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
48/2019. (IX. 26.) MÖK határozat A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” megállapodása felmondásának véleményezése
49/2019. (IX. 26.) MÖK határozat Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás áttekintése
50/2019. (IX. 26.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
51/2019. (X.29.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. október 29-ei alakuló ülésének napirendjéről
52/2019. (X.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014-2019 időszakra megválasztott elnöke sajátos közszolgálati jogviszonyának megszűnése
53/2019. (X.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása
54/2019. (X.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke illetményének, költségtérítésének megállapítása, választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedés megállapítása
55/2019. (X.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedés megállapítása
56/2019. (X.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének megválasztása
57/2019. (X.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
58/2019. (XI.28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 28-ai nyílt ülésének napirendjéről
59/2019. (XI.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete függelékeinek hatályosítása
60/2019. (XI.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása
61/2019. (XI.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása
62/2019. (XI.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása
63/2019. (XI.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása
64/2019. (XI.28.) MÖK határozat Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról
65/2019. (XI.28.) MÖK határozat Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról
66/2019. (XI.28.) MÖK határozat Döntés zárt ülés elrendeléséről
67/2019. (XI.28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 28-ai zárt ülésének napirendjéről
71/2019. (XI.28.) MÖK határozat Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről
72/2019. (XI.28.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
73/2019. (XI.28.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Balaton Fejlesztési Tanácsba
74/2019. (XI.28.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsba
75/2019. (XI.28.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Balatoni Szövetségbe
76/2019. (XI.28.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba
77/2019. (XI.28.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba
78/2019. (XI.28.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba
79/2019. (XI.28.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba
80/2019. (XI.28.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Duna Közvetlen Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba
81/2019. (XI.28.) MÖK határozat Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
82/2019. (XI.28.) MÖK határozat Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között
83/2019. (XI.28.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
84/2019. (XI.28.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)