header1

Határozat száma

Tárgy

1/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 14-i nyílt ülésének napirendjéről

2/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése

3/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

4/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Az SZMSZ 6. függelékének módosítása

5/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása

6/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

7/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés elnöke 2017. évi szabadságának megállapítása, és szabadságának ütemezése

8/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

9/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

10/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése – Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém tárgyban, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása

11/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről

12/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területrendezési tevékenységéről

13/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálata

14/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatához és módosításához kapcsolódó Veszprém megyei fejlesztési elképzelések

15/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Adománygyűjtés a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából

16/2017. (II. 14.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

17/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. április 20-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről

18/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe tag jelölése

19/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

20/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

21/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

Döntés zárt ülés elrendeléséről

22/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. április 20-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről

23/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Futtató Norbert c.r. alezredes részére történő adományozásáról

24/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Nagy Károly részére történő adományozásáról

25/2017. (IV. 20.) MÖK határozat

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő adományozásáról

40/2017. (V. 11.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. május 11-i rendkívüli ülésének napirendjéről

41/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

42/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

43/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Döntés zárt ülés elrendeléséről

44/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. május 25-ei zárt ülésének napirendjéről

52/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. május 25-ei nyílt ülésének napirendjéről

53/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

54/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának jóváhagyása

55/2017. (V. 25.) MÖK határozat

83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését érintő területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás

56/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

57/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzéseiről

58/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Döntés a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosításáról

59/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2014., 2015., 2016. évi beszámolóinak elfogadása

60/2017. (V. 25.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

61/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

62/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

63/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Döntés zárt ülés elrendeléséről

64/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. július 20-ai zárt ülésének napirendjéről

69/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. július 20-ai nyílt ülésének napirendjéről

70/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

71/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Tájékoztató a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából meghirdetett adománygyűjtésről

72/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Veszprém, Szeglethy utca 1. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása

73/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

A megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

74/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Döntés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról

75/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2017. évi módosítása

76/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat közfeladat fejlesztési projektekben történő projektmenedzsmenti tevékenységéről

77/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Döntés a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás kapcsán támogatási kérelem benyújtásáról

78/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Döntés az EFOP-1.6.3-17 kódszámú, „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című felhívás kapcsán támogatási kérelem benyújtásáról

79/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2016. évi megvalósulásáról

80/2017. (VII. 20.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

81/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. november 9-ei zárt ülésének napirendjéről

82/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2017. évi adományozásáról

83/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. november 9-ei nyílt ülésének napirendjéről

84/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjai részére képviselői feladatok ellátásának külön díjazása

85/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámának bővítéséről

86/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Tájékoztató a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolásának lezárásáról

87/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Tájékoztató a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából meghirdetett adománygyűjtésről

88/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

A köztisztviselői illetményalap növelésének, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalásának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszternél

89/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatása

90/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről

91/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezése

92/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2017. év I. félévi tevékenységéről

93/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

94/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

95/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

96/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Döntés zárt ülés elrendeléséről

97/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 7-ei zárt ülésének napirendjéről

98/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról

115/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 7-ei nyílt ülésének napirendjéről

116/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

117/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása

118/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása

119/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

120/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról

121/2017. (XII. 7.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)