header1

2011 Tárgya
1/2011. (I. 27.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. január 27-ei ülésének napirendjeiről
2/2011. (I. 27.) MÖK határozat: Aljegyzői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
3/2011. (I. 27.) MÖK határozat: Egyetértésről a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltára vezetője megbízásával
4/2011. (I. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának megválasztásáról
5/2011. (I. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosításáról
6/2011. (I. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
7/2011. (I. 27.) MÖK határozat: A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötött pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosításáról
8/2011. (I. 27.) MÖK határozat: Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról, a támogatott fejlesztésekről
9/2011. (I. 27.) MÖK határozat: Döntés Pusztai István interpellációjára adott válasz elfogadásáról
10/2011. (I. 27.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
11/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei ülésének napirendjeiről
12/2011. (II. 24.) MÖK határozat: A feladatellátás racionális megszervezése érdekében létszámcsökkentés és álláshelyek megszüntetésének elrendeléséről
13/2011. (II. 24.) MÖK határozat: A Raiffeisen Banknál történő betét elhelyezéshez hozzájárulásról
14/2011. (II. 24.) MÖK határozat: A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében meghozandó intézkedésekről
15/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Veszprém Megye Területrendezési Tervének megyei szabályozási ajánlásairól
16/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Veszprém Megye Területrendezési Tervének megyei területrendezési intézkedési javaslatairól
17/2011. (II. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodájának megszüntetéséről
18/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Szociális intézmények struktúra átalakításáról és alapító okiratainak módosításáról
19/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
20/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adott eszközök értékcsökkenésének visszapótlási kötelezettségéről
21/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával
22/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet 2011. évi költségvetésével
23/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulással feladatellátásra vonatkozó megállapodás megkötéséről
24/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Veszprém megye környezetvédelmi programjáról 2011-2016
25/2011. (II. 24.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
26/2011. (III. 30.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. március 30-ai rendkívüli ülésének napirendjeiről
27/2011. (III. 30.) MÖK határozat: Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyzői kinevezésének módosításáról
28/2011. (III. 30.) MÖK határozat: Horváth Mária megyei aljegyzői kinevezéséről
29/2011. (III. 30.) MÖK határozat: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről
30/2011. (III. 30.) MÖK határozat: Pályázat kiírásáról főjegyzői munkakör betöltésére
31/2011. (III. 30.) MÖK határozat: A 19/2011. (II. 24.) MÖK határozat módosításáról
32/2011. (III. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi szakellátási feladatának átadására létrejött szerződés módosításáról
33/2011. (III. 30.) MÖK határozat: Döntés Orbán Imre képviselőnek a bakonyjákói iskola bezárásával kapcsolatos interpellációjára adott válasz elfogadásáról
34/2011. (III. 30.) MÖK határozat: Döntés Orbán Imre képviselőnek a cigány önkormányzatok munkahely teremtésének támogatásával kapcsolatos interpellációjára adott válasz elfogadásáról
35/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-ai ülésének napirendjeiről
36/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
37/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Dr. Imre László kinevezéséről a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzőjévé
38/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprémi Munkaügyi Bíróságra bírósági ülnökök megválasztásáról
39/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Bíróságra bírósági ülnökök megválasztásáról
40/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Bíróságra fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bírósági ülnökök megválasztásáról
41/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája igazgatójának felmentéséről
42/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés egyes közoktatási feladatok ellátásáról
43/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Egyes közoktatási feladatok átvételéről Ajka Város Önkormányzatától
44/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Ajka Város Önkormányzata képviselő-testületének közoktatási feladatok visszavételére vonatkozó döntésének tudomásulvételéről
45/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Balatonfüred Város Önkormányzata képviselő-testületének közoktatási feladatok visszavételére vonatkozó döntésének tudomásulvételéről
46/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzata képviselő-testületének nevelési tanácsadó visszavételére vonatkozó döntésének tudomásulvételéről
47/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. I. félévi finanszírozásáról szóló megállapodás elfogadásáról
48/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Várpalotai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében történő ellátásáról
49/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Az alapfokú művészetoktatás intézményi struktúrájának racionalizálásáról
50/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A pedagógiai szakszolgálat intézményi struktúrájának racionalizálásáról
51/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázatok benyújtásáról
52/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Önerő biztosításáról a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban megvalósuló tornatermi felújítás 7/2011. (III. 9.) BM rendelet szerinti pályázathoz
53/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program fenntartásához szükséges vállalásokról
54/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Könyvvizsgálói feladat ellátására pályázat kiírásáról
55/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
56/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Javaslat a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény működési célú felhasználásáráról
57/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
58/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Javaslatról költségvetési számlavezetésre, folyószámla hitelkeretre és munkabér-hitelkeretre vonatkozóan
59/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Folyószámla hitelkeretre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
60/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Javaslatról munkabér-hitelkeret felvételére vonatkozóan
61/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Döntés alapítvány támogatásáról
62/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjáról
63/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A szociális intézmények szervezet-átalakításával kapcsolatos döntések végrehajtásáról
64/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek ellátását biztosító intézmények szervezet-átalakításával kapcsolatos létszámcsökkentés elrendeléséről
65/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Az idősek ellátását biztosító szociális intézmények szervezet-átalakításával kapcsolatos létszámcsökkentés elrendeléséről
66/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A közművelődési és közgyűjteményi intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről
67/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színháznál létszámcsökkentés elrendeléséről
68/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A gyermekvédelmi szakellátó rendszer intézményeiben élő ellátottak számának, a férőhelyek kihasználtságának áttekintése és a működtetés racionalizálása érdekében meghozandó intézkedésekről
69/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott egyes intézmények alapító okiratának módosításáról
70/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém megyei egészségügyi szakellátás integrációjáról
71/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosításáról
72/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A járóbeteg laboratóriumi feladatátadási szerződés határidejének meghosszabbításáról
73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, valamint tagi kölcsön nyújtásáról a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére
74/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi társulás 2010. évi tevékenységéről
75/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2010. évi közbeszerzéseiről
76/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2010. évi tevékenységéről
77/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A Viéta Közhasznú Társaság beszámolója a szakmai szolgáltatási feladatok teljesítéséről
78/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: A kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról
79/2011. (IV. 28.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
80/2011. (V. 31.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 31-ei ülésének napirendjeiről
81/2011. (V. 31.) MÖK határozat: Kósa Kornél megválasztásáról a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának
82/2011. (V. 31.) MÖK határozat: A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a közoktatási megállapodás jóváhagyásáról
83/2011. (V. 31.) MÖK határozat: A pápai közoktatási intézményekre vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról
84/2011. (V. 31.) MÖK határozat: A pápai közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok jóváhagyásáról
85/2011. (V. 31.) MÖK határozat: Az ajkai közoktatási intézmények átadás-átvételével kapcsolatos előzetes megállapodás jóváhagyásáról
86/2011. (V. 31.) MÖK határozat: Az egyes közoktatási feladatok Ajka Város Önkormányzatától való átvételéről szóló 43/2011. (IV. 28.) MÖK határozat módosítása
87/2011. (V. 31.) MÖK határozat: Az ajkai közoktatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos megállapodások jóváhagyásáról
88/2011. (V. 31.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. évi beszámolójával, eredményfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntésről
89/2011. (V. 31.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálója szerződésének meghosszabbításáról
90/2011. (V. 31.) MÖK határozat: Egyes megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
91/2011. (V. 31.) MÖK határozat: Folyószámla hitelkeret biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás megindításáról
92/2011. (V. 31.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításáról
93/2011. (V. 31.) MÖK határozat: KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázatok benyújtásáról szóló 51/2011. (IV. 28.) MÖK határozat módosításáról
94/2011. (V. 31.) MÖK határozat: Döntés „A vörösiszap sújtotta területek újjáépítésére” nyitott bankszámlára átutalt pénzösszegek felhasználásáról
95/2011. (V. 31.) MÖK határozat: Döntés alapítvány támogatásáról
96/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 23-ai ülésének napirendjeiről
97/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Hetyei József pályázatának tárgyalás nélküli elutasításáról
98/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával
99/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Környei Ágota pályázatának tárgyalás nélküli elutasításáról
100/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Balázsné Györek Zsuzsanna megbízásáról a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának
101/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Szeifert György pályázatának elutasításáról
102/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
103/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Péni Béla megbízásáról a Járdányi Pál Zeneiskola–Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának
104/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Tobakné Bella Mária megbízásáról a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának
105/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Szigethi Csaba megbízásáról a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
106/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Molnárné Dr. László Andrea Zsuzsanna pályázatának elutasításáról
107/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Vízl Mária megbízásáról a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával
108/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Unger Ferenc megbízásáról a megyei önkormányzat könyvvizsgálójának
109/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium alapító okiratának módosításáról, valamint a közoktatási feladatok ellátásáról szóló közoktatási megállapodás jóváhagyásáról
110/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Tapolcai közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról, valamint a közoktatási feladatok ellátásáról szóló közoktatási megállapodások jóváhagyásáról
111/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Várpalotai közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról, valamint a közoktatási feladatok ellátásáról szóló közoktatási megállapodások jóváhagyásáról
112/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról, valamint a közoktatási feladatok ellátásáról szóló közoktatási megállapodás jóváhagyásáról
113/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A balatonfüredi közoktatási intézmények átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
114/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, alapító okiratának módosításáról
115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az egyes intézmények között létrejövő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás minta jóváhagyásáról
116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosításáról, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyásáról
117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról
118/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Támogatási igény benyújtásáról az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására
119/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium megújuló energiaforrás felhasználásával kapcsolatos 53/2011. (IV. 28.) MÖK határozat módosításáról
120/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Beszámoló a „Veszprém Megye fejlődéséért” Kötvény átmeneti jelleggel működési célra történő felhasználásáról a Raiffeisen Bank Zrt-vel folytatott tárgyalásokról
121/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Folyószámla hitelkeret biztosítása érdekében közbeszerzés kiírásáról
122/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
123/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Létszámcsökkentés elrendeléséről
124/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás elfogadása Pápa Város Önkormányzatával
125/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról Zirc Város Önkormányzatával
126/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Tárgyalás a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról Devecser Város Önkormányzatával
127/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulással, valamint Ajka Város Önkormányzatával
128/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulással, valamint Balatonfüred Város Önkormányzatával
129/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással, valamint Sümeg Város Önkormányzatával
130/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Várpalotai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átvételéről szóló 48/2011.(IV.28.) MÖK határozat módosításáról
131/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásáról szóló megállapodások elfogadásáról Várpalota Város Önkormányzatával, valamint Várpalota Kistérség Többcélú Társulásával
132/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról Balatonalmádi Város Önkormányzatával, valamint a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásával
133/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Tapolcai Nevelési Tanácsadó átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadásáról
134/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról 2011. július 1-jei hatállyal
135/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról 2011. augusztus 31-ei hatállyal
136/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Balaton-felvidék–Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról
137/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról
138/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról
139/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. tőkefedezeti egyensúlyának a helyreállításáról
140/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2011. évi üzleti tervének a módosításáról
141/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján egyetértés közreműködő igénybevételéről
142/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. egységes szerkezetű alapszabályának az elfogadásáról
143/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 5 éves szakmai fejlesztési tervének időarányos teljesítéséről
144/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Szakmai Koncepciójának időarányos teljesítéséről
145/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával történő egyetértésről
146/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodás aláírásáról a reprezentatív Veszprém megyei nyugdíjas szervezetekkel
147/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A pápai közoktatási intézmények átadás-átvételére vonatkozó megállapodás kiegészítéséről
148/2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
149/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. augusztus 16-ai ülésének napirendjeiről
150/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapító okiratának módosításáról
151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító okiratának módosításáról
152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: A Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról
153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka alapító okiratának módosításáról
154/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2011. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről
155/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: A tapolcai dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft., valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. egyesítéséről
156/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: Hozzájárulásról a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. által megvásárolt halott hamvasztói projekt értékesítéséhez
157/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: A Veszprém, Stromfeld u. 10. szám alatti 3292 hrsz-ú alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
158/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: Döntés a benyújtott KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázatok visszavonásáról
159/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó ismételt igény benyújtásáról
160/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: Intézmények élelmiszer közbeszerzéseinek előkészítésével kapcsolatos döntésről
161/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat: Elvi hozzájárulásról a zirci tanuszoda és a közös fenntartású Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet integrációjához
162/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei ülésének napirendjeiről
163/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Dr. Barsi Balázs részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
164/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Dr. Bárdos Jenő részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
165/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Prof. Dr. Nagy Attila János részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
166/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Integrált szociális intézmények informatikai rendszerének megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos döntésről
167/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. működéséhez likviditási hitel felvételének engedélyezéséről, kezesség vállalásáról
168/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatos 156/2011.(VIII.16.) MÖK határozat kiegészítéséről
169/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Hozzájárulásról a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény átmeneti jelleggel működési célra történő felhasználásához
170/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006 megnevezésű pályázathoz önrész biztosításáról
171/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó ismételt igény benyújtásáról
172/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
173/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Az 1.400 millió forint folyószámla hitelkeret biztosítására ingatlanfedezetként kijelölt ingatlankör módosításáról, további ingatlanok kijelöléséről
174/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
175/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat közoktatási intézményeinek 2011. évi feladatarányos finanszírozási tapasztalatairól
176/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Közoktatási megállapodás megújításáról Tapolca Város Önkormányzatával
177/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Közoktatási megállapodás megújításáról Várpalota Város Önkormányzatával
178/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Sümegi pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosításáról
179/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Megállapodás a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat várpalotai telephelyén működő Nevelési Tanácsadó működési költségeinek megosztásáról
180/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat közművelődési, sport és turisztikai feladatai ellátásának tapasztalatairól
181/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
182/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású közoktatási intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről
183/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
184/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: A Viéta Közhasznú Társaság beszámolója a szakmai szolgáltatási feladatok teljesítéséről
185/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Lemondás a badacsonytomaji 039/11 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan ingyenes használati jogáról
186/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Lemondás a nagyvázsonyi 522 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan ingyenes használati jogáról
187/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Lemondás a tihanyi 135 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan ingyenes használati jogáról
188/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Lemondás a devecseri 620/3 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan ingyenes használati jogáról
189/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Tulajdonosi döntés a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. ingatlanvásárlásáról
190/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Javaslatról a Nemzeti Összetartozás Napjáról való iskolai megemlékezés megtartására a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott iskolákban
191/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: „A vörösiszap sújtotta területek újjáépítésére” nyitott bankszámlára átutalt pénzösszegek felhasználásáról szóló 94/2011. (V. 31.) MÖK határozat kiegészítéséről
192/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Jogértelmezés kéréséről
193/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó ismételt igény benyújtásáról szóló 159/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat hatályon kívül helyezéséről
194/2011. (IX. 29.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
195/2011. (X. 7.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. október 7-ei rendkívüli ülésének napirendjéről
196/2011. (X. 7.) MÖK határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti szándéknyilatkozatot tartalmazó megállapodás megyei közgyűlés általi megerősítéséről
197/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 30-ai ülésének napirendjeiről
198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának
199/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
200/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról
201/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Vagyonkataszter felülvizsgálatáról
202/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő feladatokról
203/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, a folyószámla- és munkabérhitel átalakításával kapcsolatos feladatokról
204/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
205/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól
206/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról
207/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodásról a Kirgiz Köztársaságbeli Isszik-kul megyével
208/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodásról a kínai Guangdong megyével
209/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: A viski magyar óvoda részére történt gyűjtés kiegészítéséről
210/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Kapcsolatfelvételről a horvát Varasd megyével
211/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék–Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi munkájáról
212/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékeléséről
213/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének áttekintéséről
214/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával
215/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Döntés Dobó Zoltán képviselőnek a lovas ágazat gondjaira vonatkozó interpellációjára adott válasz elfogadásáról
216/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: A 173/2011. (IX. 29.) MÖK határozat visszavonásáról
217/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: A 127/2011. (VI. 23.) MÖK határozat mellékletében szereplő helyrajzi szám módosításáról
218/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
219/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 15-ei ülésének napirendjeiről
220/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Egyetértés Boross István megbízásával a Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének
221/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Döntés a megyei önkormányzat által kibocsátott kötvény visszavásárlásából adódó feladatokról
222/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Jogszabályi változásra tekintettel a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntésről
223/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: A megyei önkormányzat közüzemi és élelmiszer számláinak rendezéséről ÖNHIKI terhére
224/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Közoktatási intézmény alapító okiratának, valamint a Pápa Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról
225/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Szociális intézmények alapító okiratának módosításáról
226/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Zirc Városi Önkormányzattal kötött, a Zirc Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról
227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Döntés a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadásáról
228/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §-ából adódó önkormányzati vagyonátadásról
229/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: A Pápai Termálvíz-hasznosító Zrt. alaptőke-emeléséről
230/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Bakonykarszt Zrt. részvénycsomag értékesítéséről
231/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Lemondás a Zirc 1914 hrsz-ú (III. Béla Gimnázium) ingatlan megosztását követően kialakuló 1914/2 hrsz-ú telek ingyenes használati jogáról
232/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Orbán Imre interpellációjára adott válasz elfogadásáról
233/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: A Veszprém megyei egészségügyi szakellátás integrációjáról szóló 70/2011. (IV. 28.) MÖK határozat hatályon kívül helyezéséről
234/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: A tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft., valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. egyesítéséről szóló 155/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat hatályon kívül helyezéséről
235/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
236/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 29-ei rendkívüli ülésének napirendjeiről
238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről
239/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Pápa Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról, valamint támogatási megállapodásról
240/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Várpalota Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról
241/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Zirc Városi Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás módosításáról
242/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás módosításáról
243/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzatával kötött támogatási megállapodásról
244/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
245/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
246/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosításáról
247/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról
248/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról
249/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról
250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról
251/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról
252/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosításáról
253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. évi munkatervének megállapításáról
254/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Az integrált szociális intézmények informatikai rendszerének megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítéséről szóló 166/2011. (IX. 29.) MÖK határozat visszavonásáról
255/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház átadásával kapcsolatos 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozat módosításáról
256/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)