header1

Határozat száma

Tárgy

1/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. február 16-ai ülésének napirendjeiről

2/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosításáról

3/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

Tájékoztató a megyei közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondásáról

4/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés bizottságainak visszahívásáról

5/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés Ügyrendi Bizottsága összetételének megállapításáról

6/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága összetételének megállapításáról

7/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága összetételének megállapításáról

8/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában létszámcsökkentés elrendeléséről

9/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

Döntés adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról

10/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról

11/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A közgyűlés elnökének felkérése a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozására

12/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

Nagy Jenő képviselő delegálása a Balatoni Fejlesztési Tanácsba

13/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

Stolár Mihály Ferenc képviselő delegálása a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsába

14/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

Lasztovicza Jenő közgyűlési elnök delegálása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba

15/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

16/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról

17/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározásáról

18/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

Orbán Imre interpellációjára adott válasz elfogadásáról

19/2012. (II. 16.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

20/2012. (III. 29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 29-ei rendkívüli ülésének napirendjeiről

21/2012. (III. 29.) MÖK határozat:

Döntés a megyei önkormányzat sportfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról

22/2012. (III. 29.) MÖK határozat:

Alkotmánybírósági eljárás megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal

23/2012. (III. 29.) MÖK határozat:

Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

24/2012. (III. 29.) MÖK határozat:

Állásfoglalás Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezéséről

25/2012. (IV.26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. április 26-ai ülésének napirendjeiről

26/2012. (IV. 26.) MÖK határozat:

Tájékoztató Kovács Norbertnek, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjának képviselői mandátumáról történő lemondásáról

27/2012. (IV. 26.) MÖK határozat:

Kropf Miklós megválasztása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságába

28/2012. (IV. 26.) MÖK határozat:

Sárvári Csaba megválasztása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságába

29/2012. (IV. 26.) MÖK határozat:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2011. évi közbeszerzéseiről

30/2012. (IV.26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

31/2012. (IV.26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

32/2012. (IV.26.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2011. évi megvalósulásáról

33/2012. (IV.26.) MÖK határozat:

A Veszprém megye biztonságáért integrált társadalmi bűn- és balesetmegelőzési program támogatásáról szóló 136/2004. (XI.18.) MÖK határozat 2. pontjának hatályon kívül helyezéséről

34/2012. (IV.26.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.) a bizottsági döntésekről (II.)

35/2012. (IV.26.) MÖK határozat:

Döntés Orbán Imre „Információ kérés a foglalkoztatási jogviszonyban állt alelnök tiszteletdíjáról” tárgyú interpellációjára adott válasz elfogadásáról

36/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. június 14-ei ülésének napirendjeiről

37/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

38/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

Fedezet biztosítása a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásához

39/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

Létszámcsökkentés elrendelése a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában

40/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

Közfoglalkoztatottak alkalmazása a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalában

41/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

Döntés alapítvány támogatásáról

42/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

Dr. Áder János köztársasági elnök úr felhívásához való csatlakozásról

43/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megalkotásáról

44/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

45/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

Tag delegálása a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

46/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

Tag delegálása a megyei fejlesztési és képzési bizottságba

47/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

A transzeurópai közlekedési hálózattal (TENT-T) kapcsolatos kezdeményezésről

48/2012. (VI. 14.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

49/2012. (VII. 26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012.július 26-ai rendkívüli ülésének napirendjeiről

50/2012. (VII. 26.) MÖK határozat:

Az országos területfejlesztési koncepció „Veszprém megyei oldal” kidolgozása

51/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 20-ai ülésének napirendjeiről

52/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

Dr. Mészáros Ernő professzor részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról

53/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

A Várpalotai Bányász Kórus részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról

54/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

Döntés a TRANSDANUBE nemzetközi projektben való részvételről

55/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

Együttműködési megállapodás az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlamenttel

56/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

57/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

Döntés a megyei önkormányzati tartalék és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

58/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozása stratégiai vitaanyag véleményezéséről

59/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

A megyei területfejlesztési koncepció feltáró-értékelő vizsgálat egyeztetési dokumentációja véleményezéséről

60/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

Együttműködési keretmegállapodás az NFM, a Közép-dunántúli Régió megyéi és a KDRFÜ között

61/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

PIMMS Capital projekt keretében a mobilitás területére kidolgozott Regionális Akciótervről

62/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról

63/2012. (IX. 20.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

64/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 22-ei ülésének napirendjeiről

65/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról és az év végéig várható teljesítéséről

66/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról

67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

68/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról

69/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:

A Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész elidegenítésre történő kijelöléséről

70/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója javaslattevő fázisának véleményezése

71/2012. (XI. 22.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

72/2012. (XII. 20.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai ülésének napirendjeiről

73/2012. (XII. 20.) MÖK határozat:

A 41/2012. (VI. 14.) MÖK határozat hatályon kívül helyezéséről

74/2012. (XII. 20.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosításáról

75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi munkatervének megállapításáról

76/2012. (XII. 20.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012-2014. évi sportkoncepciójáról

77/2012. (XII. 20.) MÖK határozat:

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról

78/2012. (XII. 20.) MÖK határozat:

Jelentés Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényesüléséről

79/2012. (XII. 20.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról

80/2012. (XII. 20.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)