header1

Határozat száma

Tárgy

1/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 13-ai ülésének napirendjéről

2/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

3/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 53/2013. (XI. 27.) MÖK határozat módosítása 

4/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban 2 fő létszám bővítéséről

5/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

6/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

7/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

8/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

9/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe

10/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról

11/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése

12/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

Tájékoztató a megyei önkormányzat 2013. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről

13/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

Beszámoló a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012-2013. évi munkájáról

14/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről

15/2014. (II. 13.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

16/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-ei ülésének napirendjéről

17/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról

19/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzéseiről

20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

21/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásáról

22/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis elfogadása

23/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról

24/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  (KDRFÜ) átvételével kapcsolatos döntések

25/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

Döntés a 11/2014. (II.13.) MÖK határozat 4./ pontjára vonatkozó határidő módosításáról

26/2014. (IV. 17.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

27/2014. (V. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. május 28-ai rendkívüli ülésének napirendjéről

28/2014. (V. 28.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása és a 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

29/2014. (VII. 10.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-ei ülésének napirendjéről

30/2014. (VII. 10.) MÖK határozat

Döntés pályázat benyújtása a megyei önkormányzati tartalék terhére 50 115 ezer forint visszatérítendő támogatási igényről

31/2014. (VII. 10.) MÖK határozat

Döntés pályázat benyújtása a megyei önkormányzati tartalék terhére 35 636 ezer forint vissza nem térítendő támogatás igényléséről

32/2014. (VII. 10.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2013. évi megvalósulásáról

33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat

Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

34/2014. (VII. 10.) MÖK határozat

A „Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepció” javaslattételi szakasz előzetes véleményezése

35/2014. (VII. 10.) MÖK határozat

Veszprém Megye Területfejlesztési Program véleményezési eljárásának lezárása

36/2014. (VII. 10.) MÖK határozat

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum – II. fázis

37/2014. (VII. 10.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

38/2014. (VIII. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. augusztus 14-ei rendkívüli ülésének napirendjéről

39/2014. (VIII. 14.) MÖK határozat:

Köszönet kifejezése a 2010-2014. között működő Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának

40/2014. (VIII. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

41/2014. (IX.25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-ei ülésének napirendjéről

42/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról

43/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Horváthné Bakos Ilona részére történő adományozásáról

44/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Ékes József részére történő adományozásáról

45/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről

46/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

47/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának elfogadása

48/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat

49/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Javaslat Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának módosítására

50/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Program véleményezése

51/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról

52/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről

53/2014. (IX.25.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.) a bizottsági döntésekről (II.)

54/2014. (X.22.)  MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. október 22-i alakuló ülésének napirendjéről

55/2014. (X.22.)  MÖK határozat

Polgárdy Imre Lajos megválasztása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

56/2014. (X.31.)  MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 31-i rendkívüli ülésének napirendjéről

57/2014. (X.31.  MÖK határozat)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnökének megválasztása

58/2014. (X.31.) MÖK határozat)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása

59/2014. (X.31. )  MÖK határozat)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke részére személyi használatú gépkocsi és mobiltelefon használat biztosítása

60/2014. (X.31.)  MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

61/2014. (X.31.)  MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

62/2014. (X.31.)  MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása

63/2014. (X.31.)  MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása

64/2014. (X.31.)  MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása

65/2014. (X.31.)  MÖK határozat

Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 1.0 változat elfogadásáról

66/2014. (X.31.)  MÖK határozat

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaihoz illeszkedő 2014-es projektlista elfogadása

67/2014. (X.31.)  MÖK határozat

Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

68/2014. (X.31.)  MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

69/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i zárt ülésének napirendjéről

70/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2014. évi adományozásáról

71 /2014. (XII. 18.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i nyílt ülésének napirendjéről

72/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

73/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Tag delegálása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba

74/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Tag delegálása a Balaton Fejlesztési Tanácsba

75/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Tag delegálása a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsba

76/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Tag delegálása a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba és a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Veszprém Megyei Területi Albizottságába

77/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Tanácskozási joggal állandó meghívott delegálása a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba

78/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Tag delegálása a Balatoni Szövetségbe

79/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

80/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatosan benyújtott pályázatokról

81/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évi munkatervének megállapítása

82/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Csopak község várossá nyilvánítási ügye

83/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Tihany község várossá nyilvánítási ügye

84/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Beszámoló az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú, „Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra” pályázat végrehajtásáról

85/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Beszámoló a TOP-hoz kapcsolódó projektek Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányainak (EMT) készítéséről

86/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaihoz illeszkedő projektlista 2014. decemberi állománya

87/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Beszámoló „Az egészségre építve!” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 számú pályázat végrehajtásáról

88/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

89/2014. (XII. 18.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.