header1

Határozat száma

Tárgy

1/2015. (II. 12.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-ei ülésének napirendjéről

2/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága új tagjának megválasztásáról

3/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata függelékeinek hatályosításáról

4/2015. (II. 12.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyban meghozott 58/2014. (X.31.) MÖK határozat módosítása

5/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Döntés a megyei közgyűlés elnöke 2015. évi szabadsága megállapításáról, és szabadságának ütemezéséről

6/2015. (II. 12.) MÖK határozat

A megyei önkormányzati tartalék 2014. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 31/2014. (VII.10.) MÖK határozat módosítása

7/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

8/2015. (II. 12.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló gazdasági programja

9/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Nemzetközi együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása

10/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásának felülvizsgálatáról

11/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásának felülvizsgálatáról

12/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területfejlesztési tevékenységéről

13/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

14/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról

15/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről

16/2015. (II. 12.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

17/2015. (II. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. február 26-i ülésének napirendjéről

18/2015. (II. 26.) MÖK határozat

Döntés Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése érdekében első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatról

19/2015. (II. 26.) MÖK határozat

Döntés Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése érdekében a program szintű kiválasztási kritériumrendszerről

20/2015. (II. 26.) MÖK határozat

Döntés Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 2.0 változat előkészítése tervezési folyamatának továbbviteléről

21/2015. (IV.23.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 23-ai rendkívüli ülésének napirendjéről

22/2015. (IV.23.) MÖK határozat

Döntés bírósági ülnökök jelöléséről

23/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai zárt ülésének napirendjéről

24/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

25/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

26/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben Veszprém megyében eljáró bíróságokra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

27/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai nyílt ülésének napirendjéről

28/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

29/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

30/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Döntés tanácskozási joggal állandó meghívott delegálásáról a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba

31/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Döntés tag delegálásáról az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

32/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről

33/2015. (IV. 30.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

34/2015. (V. 7.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 7-i rendkívüli ülésének napirendjéről

35/2015. (V. 7.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítése közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételhez

36/2015. (V. 7.) MÖK határozat:

A Veszprém, Szeglethy utcai 103/3/A/34, a 103/3/A/35 hrsz.-ú irodahelyiségek és a 103/3/A/1 hrsz.-ú parkolóhelyek használati jogának visszavétele

37/2015. (V. 7.) MÖK határozat:

Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat véglegesítése

38/2015. (VI. 18.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-ai nyílt ülésének napirendjéről

39/2015. (VI. 18.) MÖK határozat

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

40/2015. (VI. 18.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2014. évi megvalósulásáról

41/2015. (VI. 18.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. február 11. és május 5. között végzett tevékenységéről

42/2015. (VI. 18.) MÖK határozat

A megyei területfejlesztési koncepció módosítása

43/2015. (VI. 18.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntéséről (III.)

44/2015. (VII. 23.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 23-ai rendkívüli ülésének napirendjéről

45/2015. (VII. 23.) MÖK határozat

Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat utómunkálatai

46/2015. (VII. 23.) MÖK határozat

Javaslat a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet módosítására

47/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-ei zárt ülésének napirendjéről

48/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

49/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

50/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben Veszprém megyében eljáró bíróságokra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

51/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-ei nyílt ülésének napirendjéről

52/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának megválasztása

53/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Döntés Lasztovicza Jenő síremlékének állításáról

54/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Beszámoló a megyei önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról

55/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódómódszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című konstrukció keretében nevesített kiemelt projekt benyújtása

56/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Támop-7.2.1-11/K azonosító számú, „Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című konstrukció keretében megjelent tervezési felhívásra projektterv benyújtása

57/2015. (IX. 17.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

58/2015. (X. 7.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 7-ei rendkívüli ülésének napirendjéről

59/2015. (X. 7.) MÖK határozat

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat feladatainak módosítása

60/2015. (X. 7.) MÖK határozat

„A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítése közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételhez” tárgyú 35/2015. (V.7.) MÖK határozat visszavonása

61/2015. (X. 7.) MÖK határozat

Javaslat a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló intézkedési tervhez

62/2015. (X. 7.) MÖK határozat

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi működésével kapcsolatos tájékoztatás és döntés

63/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. november 19-ei zárt ülésének napirendjéről

64/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Ing. Hans Penz részére történő adományozásáról

65/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Prof. Dr. Veress Gábor részére történő adományozásáról

66/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. november 19-ei nyílt ülésének napirendjéről

67/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról

68/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről

69/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője személyében bekövetkezett változás tudomásulvétele

70/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

71/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

A megyei területfejlesztési koncepció módosításának előkészítése

72/2015. (XI. 19.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

73/2015. (XII. 17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei zárt ülésének napirendjéről

74/2015. (XII. 17.) MÖK határozat

Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2015. évi adományozásáról

75/2015. (XII. 17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei nyílt ülésének napirendjéről

76/2015. (XII. 17.) MÖK határozat

Döntés a megyei önkormányzati tartalék 2015. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 39/2015. (VI. 18.) MÖK határozat módosításáról

77/2015. (XII. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

78/2015. (XII. 17.) MÖK határozat

Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekt előrehaladásáról

79/2015. (XII. 17.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervének megállapítása

80/2015. (XII. 17.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. május 5. és december 4. között végzett tevékenységéről

81/2015. (XII. 17.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)