header1

Határozat száma

Tárgy

1/2016. (II. 11.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 11-ei nyílt ülésének napirendjéről

2/2016. (II. 11.) MÖK határozat

Döntés-előkészítő bizottsági Munkacsoport megszüntetése

3/2016. (II. 11.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

4/2016. (II. 11.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítéséről a 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében

5/2016. (II. 11.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

6/2016. (II. 11.) MÖK határozat

A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

7/2016. (II. 11.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

8/2016. (II. 11.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

9/2016. (II. 11.) MÖK határozat

TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtása

10/2016. (II. 11.) MÖK határozat

Éves fejlesztési keret felülvizsgálata

11/2016. (II. 11.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

12/2016. (III. 9.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. március 9-ei rendkívüli ülésének napirendjéről

13/2016. (III. 9.) MÖK határozat

Döntés a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

14/2016. (III. 9.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 1/2016. (III. 3.) Elnöki Utasítás rendelkezéséről, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása céljából

15/2016. (III. 9.) MÖK határozat

Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás - előkészítő és javaslattevő fázis véleményezése

16/2016. (III. 9.) MÖK határozat

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területfejlesztési tevékenységéről

17/2016. (III. 9.) MÖK határozat

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területrendezési tevékenységéről

18/2016. (III. 9.) MÖK határozat

Véleményezési eljárás megindítása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításához

19/2016. (III. 9.) MÖK határozat

Éves fejlesztési keret felülvizsgálat módosítása

20/2016. (III. 9.) MÖK határozat

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása

21/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-ai zárt ülésének napirendjéről

22/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Borbély Zoltán r. alezredes részére történő adományozásáról

23/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Zakar Zoltánné részére történő adományozásáról

24/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Veszprém Megyei Vadászkamara részére történő adományozásáról

25/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-ai nyílt ülésének napirendjéről

26/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

27/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 2. függelékének módosításáról

28/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról

29/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága alelnökének választásáról

30/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága alelnökének választásáról

31/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága alelnökének választásáról

32/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága alelnökének választásáról

33/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervének módosításáról

34/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámbővítéséről

35/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Döntés a Kincstári Monitoring Rendszer működéséről

36/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

37/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről

38/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

39/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Tájékoztató a Veszprém Megyei ITP. 2016. évi módosításának előrehaladásáról

40/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról, javaslat működésének meghosszabbítására

42/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Pannon Egyetem együttműködése a Danube CSR projektbe való becsatlakozással

43/2016. (IV. 28.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

44/2016. (VI. 9.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 9-i rendkívüli ülésének napirendjéről

45/2016. (VI. 9.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről

46/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-i nyílt ülésének napirendjéről

47/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

A megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

48/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása

49/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

Tájékoztató a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat delegáltjának munkájáról a döntés-előkészítő bizottságban

50/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

Póttag delegálása döntés-előkészítő bizottságba – döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről

51/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

Veszprém Megyei ITP 2016-os módosítás munkaközi változata

52/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2015. évi megvalósulásáról

53/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

54/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2016. év I. félévi tevékenységéről

55/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), tájékoztatás a közgyűlés által a megyei jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörben végzett tevékenységről (III.)

56/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Döntés Dr. Horváth József képviselő zárt ülésen elhangzott indítványáról

57/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-i zárt ülésének napirendjéről

58/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2016. évi adományozásáról

59/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-i nyílt ülésének napirendjéről

60/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámának bővítéséről

61/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Delegálás az „ATM for SMEs” projekt keretében működő tanácsadó csoportba

62/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Állásfoglalás a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának javaslattevő fázis és a kapcsolódó Környezeti Értékelés véleményeztetése során érkezett észrevételekről

63/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása

64/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Éves Fejlesztési Keret tervezése

65/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Terület-specifikus mellékletek előkészítése 2016. évi Felhívásokhoz

66/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról

67/2016. (IX. 29.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

68/2016. (XII. 1.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. december 1-jei nyílt ülésének napirendjéről

69/2016. (XII. 1.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottsága létrehozásáról

70/2016. (XII. 1.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról

71/2016. (XII. 1.) MÖK határozat

Döntés a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 47/2016. (VI. 30.) MÖK határozat módosításáról

72/2016. (XII. 1.) MÖK határozat

Döntés letéti számla használatáról

73/2016. (XII. 1.) MÖK határozat

Állásfoglalás a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítási anyagának véleményeztetése során érkezett észrevételekről

74/2016. (XII. 1.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

75/2016. (XII. 1.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2016. év II. félévi tevékenységéről

76/2016. (XII. 1.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

77/2016. (XII. 15.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. december 15-i nyílt ülésének napirendjéről

78/2016. (XII. 15.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

79/2016. (XII. 15.) MÖK határozat

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása

80/2016. (XII. 15.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervének megállapítása

81/2016. (XII. 15.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)