header1

1/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat Napirendek elfogadása
2/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat Beszámoló a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi munkájáról
3/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról
4/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács új tisztségviselőinek megválasztása
5/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
6/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács ügyrendjének elfogadása
7/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat Együttműködési megállapodás elfogadása
8/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi munkatervének elfogadása
9/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat Döntés a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
10/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének megállapítása
11/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
12/2013. (IX. 16.) tanácsi határozat: Napirend elfogadása
13/2013. (IX. 16.) tanácsi határozat: A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
14/2013. (IX. 16.) tanácsi határozat: A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
15/2013. (IX. 16.) tanácsi határozat: A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendjének módosítása