header1

 

 

Bognár Csaba
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 172
Közvetlen szám: 545-030
E-mail: bognár.csaba(kukac)vpmegye.hu

Lents Zoltán
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 156
Közvetlen szám: 545-088
E-mail: lents.zoltan(kukac)vpmegye.hu

Major Tamás
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 158
Közvetlen szám: 545-094
E-mail: major.tamas(kukac)vpmegye.hu

Páhyné Siki Viktória
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 504
Közvetlen szám: 545-014
E-mail: pahyne.viktoria(kukac)vpmegye.hu

Rauch Barbara
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 502
Közvetlen szám: 545-025
E-mail: rauch.barbara(kukac)vpmegye.hu

Tanai Judit
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 158
Közvetlen szám: 545-094
E-mail: tanai.judit(kukac)vpmegye.hu

Vörös Lászlóné Rita

pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 255
Közvetlen szám: 545-067
E-mail: voros.laszlone(kukac)vpmegye.hu

 

Megyei Jegyzői Kabinet feladatai az SZMSZ 10. sz. függelékének II/2.2.b) pontja alapján

Beruházás:

 • Közreműködik a megyei önkormányzat hosszabb távú koncepcióinak elkészítésében.
 • Közreműködik a megyei önkormányzat és hivatala éves költségvetésének elkészítésében.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat és hivatala ingatlanvagyonának műszaki állapotát, és javaslatot tesz a karbantartási, felújítási feladatokra.
 • Szakmai programot, beruházási javaslatot, megvalósíthatósági tanulmányokat készít(tet) döntés-előkészítő szerepében.
 • Feltárja és elemzi a beruházások megvalósításánál fellépő kockázatokat.
 • Lebonyolít(tat)ja a beruházások kivitelezését.
 • Együttműködik és képviseli a beruházói érdekeket mind a saját lebonyolításban végzett beruházások esetében, mind a megbízott lebonyolító munkáját segítve.
 • Elkészíti a beruházások folyamatáról szóló időközi és lezárásához szükséges jelentéseket, üzembehelyezési okmányt.
 • Gondoskodik az elkészült beruházások megyei önkormányzat vagyonában történő feltüntetéséről, földhivatali bejegyzéséről.

Pályázatok figyelése, készítése, menedzselése:

 • A megyei önkormányzat feladatkörében felkutatja a kapcsolódó uniós és országos pályázati lehetőségeket, arról folyamatosan tájékoztatja a hivatal vezetését.
 • Kijelölt projektek esetében elkészíti (elkészítteti) a pályázatot, javaslatot tesz a projekt-teamre, a külső-belső kommunikáció megszervezésére.
 • Külső pályázatíró bevonása esetén folyamatosan kapcsolatot tart, ellenőrzi a pályázatírói munkát.
 • Sikeres pályázat esetén közreműködik a támogatási szerződés megkötésében.
 • Megtervezi a projektkommunikációt.
 • Megírja vagy szervezi az előrehaladási és zárójelentések megírását, helyszínen ellenőrzi a projekt menedzserével a projekt előrehaladását, javaslatot dolgoz ki a változás-kezelésre, segíti a projektek elszámolását.
 • Folyamatosan kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel.
 • Folyamatosan ellenőrzi a pályázatban megjelölt indikátorok megvalósulását.
 • A folyamatban lévő pályázati munka hivatali számítógépes hálózaton történő naprakész figyelésére adatbázist dolgoz ki és folyamatosan karbantartja.

Közbeszerzés:

 • Ellátja az önkormányzat és hivatala közbeszerzéseivel kapcsolatos – a Kbt.-ben és a közbeszerzési szabályzatban meghatározott – alábbi feladatokat:
 • Évente elkészíti a közbeszerzési tervet és annak módosításait, meghatározza a lebonyolítandó közbeszerzési eljárások fajtáját.
 • Előzetes összesített tájékoztatót készít a nemzeti értékhatárt meghaladó összegű közbeszerzésekről.
 • A megyei önkormányzat éves közbeszerzéseiről tájékoztatót készít.
 • Előkészíti az egyes eljárások megindítására vonatkozó vezetői döntéseket.
 • Elkészíti (elkészítteti) az egyes eljárások felhívásait, dokumentációit, a szükséges hirdetményeket.
 • Ellátja az ajánlatkérő részére előírt egyéb feladatokat.
 • Gondoskodik az ajánlatok átvételéről, bontásáról, értékeléséről, előkészíti az eredmény megállapítására vonatkozó döntéseket, kihirdeti az eljárások eredményét.
 • Az Önkormányzati Iroda közreműködésével előkészíti a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződéseket és a szerződések esetleges módosításait.
 • Gondoskodik a közbeszerzési eljárások dokumentálásáról.