Accessibility Tools

2022. évi MÖK határozatok

1/2022. (I. 13.) MÖK határozat
Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

2/2022. (I. 13.) MÖK határozat
Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

3/2022. (I. 13.) MÖK határozat
Döntés zárt ülés elrendeléséről

4/2022. (I. 13.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. január 13-ai rendkívüli zárt ülésének napirendjéről

6/2022. (I. 13.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. január 13-ai rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről

7/2022. (I. 13.) MÖK határozat
Döntés a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. április 28-ai nyílt ülésének napirendjéről

26/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója elfogadásáról

27/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:
A 2021. évi ellenőrzések tapasztatairól szóló beszámoló elfogadásáról és tájékoztató tudomásulvételéről

28/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

29/2022. (IV. 28.) MÖK határozat:
A közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

30/2022. (V. 25.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. május 25-ei rendkívüli ülésének napirendjéről

31/2022. (V. 25.) MÖK határozat
Veszprém Megyei Integrált Területi Program 2022. évi módosítása

2021. évi MÖK határozatok

1/2021. (I.11.) MÖK határozat
Döntés a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítási számú „Egészségház építése Balatonfőkajáron” című projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásáról

2/2021. (I.11.) MÖK határozat
Döntés a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítási számú „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

3/2021. (I.11.) MÖK határozat
Döntés TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítási számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen” című projekt hiánypótlásairól

4/2021. (I.15.) MÖK határozat
Döntés a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítási számú „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

5/2021. (I.15.) MÖK határozat
Döntés a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítási számú „Új bölcsőde építése Vaszar községben” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

6/2021. (I.15.) MÖK határozat
Döntés a TOP-4.2.1-16-VE1-2019-000008 azonosítási számú „Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

7/2021. (I.15.) MÖK határozat
Döntés a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítási számú „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

8/2021. (I.15.) MÖK határozat
Döntés a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-000006 azonosítási számú „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

9/2021. (I.15.) MÖK határozat
Döntés a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítási számú „Új minibölcsőde építése Mihályháza településen” című projekt projektmenedzsment tevékenységeinek ellátásáról

10/2021. (I.19.) MÖK határozat
Döntés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában - az Irányító Hatóság 2020. december 21-ei megkeresése alapján - meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról

13/2021. (I. 25.) MÖK határozat
Döntés a 2021-2027 közötti uniós fejlesztéspolitikai ciklus Partnerségi Megállapodása, operatív programjai, valamint Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének előzetes véleményezéséről

14/2021. (I. 29.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelettel megállapított 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról

15/2021. (I. 29.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezet előzetes véleményezéséről

16/2021. (I. 29.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

17/2021. (I. 29.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

18/2021. (II.10.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

19/2021. (II.17.) MÖK határozat
Döntés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában - az Irányító Hatóság 2021. január 29-ei megkeresése alapján - meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról

21/2021. (II.22.) MÖK határozat
Döntés az Agóra Veszprém Kulturális Központ „Értékeink a büszkeségeink” című pályázata támogató nyilatkozatának kérelméről

22/2021. (III.3.) MÖK határozat
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – a beérkezett vélemények és észrevételek teljeskörű figyelembevételének és a jóváhagyást megelőző miniszteri állásfoglalás ismételt megkérése

23/2021. (III.3.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak 2021. évben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről

25/2021. (III.19.) MÖK határozat
Döntés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában - az Irányító Hatóság 2021. március 10-ei megkeresése alapján - meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról

27/2021. (III.19.) MÖK határozat
Döntés Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

28/2021. (III.19.) MÖK határozat
Döntés Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

29/2021. (III.24.) MÖK határozat
Döntés a „Minority SafePack” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról

30/2021. (IV.12.) MÖK határozat
Döntés Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

31/2021. (IV.12.) MÖK határozat
Döntés Káptalanfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

32/2021. (IV.21.) MÖK határozat
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – környezeti értékelés elfogadása

33/2021. (IV.21.) MÖK határozat
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – a megyei területfejlesztési koncepció módosítása

34/2021. (IV.21.) MÖK határozat
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – a megyei területfejlesztési program elfogadása

35/2021. (IV. 27.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv jóváhagyásáról

36/2021. (IV.27.) MÖK határozat
Döntés a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívásra a „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” című támogatási kérelem benyújtásáról

37/2021. (IV.27.) MÖK határozat
Döntés a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívásra „A Bakony a mi otthonunk!” című támogatási kérelem benyújtásáról

38/2021. (IV.28.) MÖK határozat
Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

39/2021. (IV.28.) MÖK határozat
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

40/2021. (IV.28.) MÖK határozat
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

41/2021. (IV.28.) MÖK határozat
Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

42/2021. (IV.28.) MÖK határozat
Adorjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

43/2021. (IV.28.) MÖK határozat
Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

44/2021. (IV.28.) MÖK határozat
Doba Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

45/2021. (IV.28.) MÖK határozat
Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

46/2021. (IV.28.) MÖK határozat
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

52/2021. (V. 17.) MÖK határozat
„Berhida Város Környezetvédelmi Programja 2021-2026” tervezet véleményezése a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

53/2021. (V.19.) MÖK határozat
Veszprém megye 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra vonatkozó Integrált Területi Programjának előzetes változata

54/2021. (V.21.) MÖK határozat
Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

55/2021. (V.21.) MÖK határozat
Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

56/2021. (V.27.) MÖK határozat
Döntés a 2020. évi ellenőrzések tapasztatairól szóló beszámoló elfogadásáról és tájékoztató tudomásulvételéről

57/2021. (VI.9.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztató tudomásulvételéről

60/2021. (VI.9.) MÖK határozat
„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2021. évi versenykiírásának meghatározásáról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

61/2021. (VI.9.) MÖK határozat
Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

62/2021. (VI.11.) MÖK határozat
A Dr. Komjáthy László Díj Fehér Tamás r. főtörzsőrmester részére történő adományozásáról „a megyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai” kategóriában a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

63/2021. (VI.11.) MÖK határozat
A Dr. Komjáthy László Díj Káldi Géza a Veszprém megyei idős bűnmegelőzési kortárssegítő program kortárssegítője részére történő adományozásáról „a megyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy” kategóriában a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

64/2021. (VI.11.) MÖK határozat
A Dr. Komjáthy László Díj MÁRIA RÁDIÓ Vallási Szociális és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő adományozásáról „jogi személy vagy egyéb szervezet” kategóriában a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

65/2021. (VI.11.) MÖK határozat
A Dr. Komjáthy László Díj rendhagyó módon történő átadásával kapcsolatos intézkedésről a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

70/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

71/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

72/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés zárt üléselrendeléséről

73/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. július 8-ai zárt ülésének napirendjéről

74/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Junior Prima Díj 2021. Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Kovács Gábor Norbert táncművész jelöléséről

75/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Junior Prima Díj 2021. Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Baka Levente jelöléséről

77/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. július 8-ai nyílt ülésének napirendjéről

78/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2020. évi beszámolójának elfogadásáról

79/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a veszélyhelyzet ideje alatt a 2020. november 4-től 2021. június 14. napjáig meghozott elnöki döntések tudomásul vételéről

80/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés az SZMSZ függelékeinek hatályosításáról

81/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke 2021. évi szabadságának megállapításáról és szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

82/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapítói jogainak visszaigényléséről

83/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 16/2021. (I.29.) MÖK határozattal elfogadott, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött Együttműködési megállapodás módosításáról

84/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 17/2021. (I.29.) MÖK határozattal elfogadott, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között megkötött Együttműködési megállapodás módosításáról

85/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a falu- és tanyagondnoki képzés szervezésének megvalósításáról

86/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi területfejlesztési tevékenységéről és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

87/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi területrendezési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

88/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Tájékoztató „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritása ellenőrzése” témában az Állami Számvevőszék által készített 21004 sorszámú jelentés elfogadásáról

89/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Tájékoztató „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására fordított pénzeszközök elhasználásának ellenőrzése” témában az Állami Számvevőszék által készített 21025 sorszámú jelentés elfogadásáról

90/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Tájékoztató az Állami Számvevőszék által „Önkormányzatok pénzügyi ellenőrzése - Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése – Megyei önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai, a fővárosi és a fővárosi kerületek önkormányzatai” témában készített 21027 sorszámú jelentés elfogadásáról

91/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a „CseppetSem!” Program keretében megvalósuló lakossági használt sütőolaj-begyűjtési hálózat támogatásáról

92/2021. (VII.8.) MÖK határozat
Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

93/2021. (VIII.13.) MÖK határozat
Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

94/2021. (VIII.13.) MÖK határozat
Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

95/2021. (VIII.13.) MÖK határozat
Döntés zárt ülés elrendeléséről

96/2021. (VIII.13.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. augusztus 13-ai rendkívüli zárt ülésének napirendjéről

98/2021. (VIII.13.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021.augusztus 13-ai rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről

99/2021. (VIII.13.) MÖK határozat
Javaslat az EMT-E-19-0195 azonosítószámú „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” című pályázat lebonyolításáról

100/2021. (IX.23.) MÖK határozat
Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

101/2021. (IX.23.) MÖK határozat
Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

102/2021. (IX.23.) MÖK határozat
Döntés zárt ülés elrendeléséről

103/2021. (IX.23.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. szeptember 23-ai zárt ülésének napirendjéről

105/2021. (IX.23.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2021. évi adományozásáról

106/2021. (IX.23.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. szeptember 23-ai nyílt ülésének napirendjéről

107/2021. (IX.23.) MÖK határozat
A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt Támogatási Szerződés módosítási kérelmével kapcsolatos döntések meghozataláról

108/2021. (IX.23.) MÖK határozat
A Veszprém megye 2021-27 tervezési időszakra készült Integrált Területi Program elfogadásáról

109/2021. (IX.23.) MÖK határozat
A TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítási számú, „Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében” című projekt Támogatási Szerződés módosításával kapcsolatos döntések meghozataláról

110/2021. (IX.23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

111/2021. (IX.23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2020. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

112/2021. (IX.23.) MÖK határozat
A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2020. évi tevékenységéről, valamint az alapítvány munkájának eredményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

113/2021. (IX.23.) MÖK határozat
A közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

114/2021. (XI.25.) MÖK határozat
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. november 25-ei nyílt ülésének napirendjéről

115/2021. (XI.25.) MÖK határozat
Döntés a 4 és 5 számjegyű utak Veszprém megyében történő fejlesztéséről

116/2021. (XI.25.) MÖK határozat
Testvérmegyei partnerség létrehozásáról Veszprém megye és a Kis-lengyelországi vajdaság között

117/2021. (XI.25.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

118/2021. (XI.25.) MÖK határozat
A közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

119/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

120/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

121/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
Döntés zárt ülés elrendeléséről

122/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. december 16-ai zárt ülésének napirendjéről

124/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. december 16-ai nyílt ülésének napirendjéről

125/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

126/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. évi munkatervének megállapításáról

127/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
Támogatási kérelem benyújtásáról a TOP_Plusz-3.1.1-21 kódszámú „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra

128/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
A 2022. évben induló falu- és tanyagondnoki képzés szervezésének megvalósításáról

129/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
Döntés a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából befolyt pénzadomány felhasználásának lebonyolításáról, a 15/2017. (II.14.) MÖK határozat módosításával

130/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
Veszprém Megyei Önkormányzat csatlakozása a Klímabarát Települések Szövetségéhez

131/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

132/2021. (XII.16.) MÖK határozat:
A közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

2019. évi MÖK határozatok

1/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei zárt ülésének napirendjéről

2/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dobosi János r. főtörzszászlós részére történő adományozásáról

3/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Szilágyi Erzsébet nyugdíjas r. alezredes részére történő adományozásáról

4/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő adományozásáról

5/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei nyílt ülésének napirendjéről

6/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága személyi összetételének módosítása

7/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága személyi összetételének módosítása

8/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

9/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

10/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

11/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről

12/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről

13/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása

14/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása  

15/2019. (II. 15.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

16/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei zárt ülésének napirendjéről

17/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

18/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

19/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

20/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei nyílt ülésének napirendjéről

21/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése

22/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

24/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében 

25/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a közgyűlés elnökének a megyei önkormányzat és hivatala közbeszerzéseivel kapcsolatos, átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról

26/2019. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés a lejárt idejű határozat:ok végrehajtásáról

27/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. június 27-ei nyílt ülésének napirendjéről

28/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetőjének beszámolója Veszprém megye 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

29/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

A megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

30/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2018. évi alakulásáról

31/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt Támogatási Szerződés módosítási kérelme benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala

32/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi tevékenységéről

33/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás előkészítése

34/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Döntés a maradványforrások felhasználásáról

35/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Döntés a többletforrás megyén belüli felhasználásáról

36/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében – kitekintéssel a projekt során készült városi SECAP dokumentumokra

37/2019. (VI. 27.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határ idejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

38/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. augusztus 22-ei nyílt ülésének napirendjéről

39/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat:

Köszönet kifejezése a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 2014-2019. között végzett munkájáért

40/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

41/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

42/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 26-ai zárt ülésének napirendjéről

43/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2019. évi adományozásáról

44/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 26-ai nyílt ülésének napirendjéről 

45/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2019 közötti időszakban végzett tevékenységéről

46/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapító okiratának módosítása

47/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

48/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” megállapodása felmondásának véleményezése

49/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás áttekintése

50/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

51/2019. (X.29.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. október 29-ei alakuló ülésének napirendjéről

52/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014-2019 időszakra megválasztott elnöke sajátos közszolgálati jogviszonyának megszűnése

53/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása

54/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke illetményének, költségtérítésének megállapítása, választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedés megállapítása

55/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedés megállapítása

56/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének megválasztása

57/2019. (X.29.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

58/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 28-ai nyílt ülésének napirendjéről

59/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete függelékeinek hatályosítása

60/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása

61/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása

62/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása

63/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottsága elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztása

64/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

65/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

66/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

67/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 28-ai zárt ülésének napirendjéről

71/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről

72/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba

73/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Balaton Fejlesztési Tanácsba

74/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsba

75/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Balatoni Szövetségbe

76/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

77/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

78/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

79/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba

80/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálása különböző szervezetekbe - Tag delegálása a Duna Közvetlen Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba

81/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

82/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között

83/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

84/2019. (XI.28.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

85/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. december 12-ei nyílt ülésének napirendjéről

86/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága új tagjának megválasztása

87/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága új tagjának megválasztása

88/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról

89/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megye Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedésekről

90/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

91/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Pápa-Budapest vasúti menetrenddel kapcsolatos kezdeményezés támogatása

92/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A 8-as számú főút fejlesztésének ütemezésével kapcsolatos javaslat támogatása

93/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítása

94/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019. év II. félévi tevékenységéről

95/2019. (XII.12.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

 

 

2020. évi MÖK határozatok

1/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

2/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

3/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

4/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 13-ai zárt ülésének napirendjéről

7/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a "Felelősség a közösségért és a környezetért" díj adományozásáról

8/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Gaál Csaba János r. őrnagy részére történő adományozásáról

9/2020. (II. 13.) MÖK határoza:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dr. Hajba Csaba ügyvéd részére történő adományozásáról

10/2020. (II. 13.) MÖK határoza:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő adományozásáról

11/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 13-ai nyílt ülésének napirendjéről

12/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

13/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020-2025. évekre szóló gazdasági programjáról

14/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

15/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

16/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

17/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről

18/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

19/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területfejlesztési tevékenységéről

20/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területrendezési tevékenységéről

21/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. évi módosítása

22/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatt lévő ingatlana tulajdonjogának rendezése

23/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

24/2020. (IV. 29.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

A megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

25/2020. (V. 11.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában 2020. május 11. napján meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról

33/2020. (V. 20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételele

34/2020. (V. 20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzéseirőlszóló tájékoztató tudomásul vétele

35/2020. (V. 25.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal új Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása

36/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. július 9-ei nyílt ülésének napirendjéről

37/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Döntés a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott elnöki döntések tudomásul vételéről

38/2020. (VII.9.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

39/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Javaslat a kistelepülésekkulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolítására

40/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

41/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

42/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi tevékenységéről

43/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. évi 2. módosítása

44/2020. (VII.9.) MÖK határozat

A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyása

45/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2019. évi alakulásáról

46/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

47/2020. (VIII.28.) MÖK határozat: 

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

48/2020. (VIII.28.) MÖK határozat: 

Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

49/2020. (VIII.28.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

50/2020. (VIII.28.) MÖK határozat:  

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. augusztus 28-ai rendkívüli zárt ülésének napirendjéről

52/2020. (VIII.28.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. augusztus 28-ai rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről

53/2020. (VIII.28.) MÖK határozat:

Döntés a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács megszüntetéséről

54/2020. (IX.24.) MÖK határozat :

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 24-ei zárt ülésének napirendjéről

55/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2020. évi adományozásáról

56/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 24-ei nyílt ülésének napirendjéről

57/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében

58/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

Döntés a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívás támogatási kérelme benyújtásával kapcsolatban

59/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási egészségügyi feladat és kapacitás átadásáról és lemondásáról, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Centrum-Dent Bt között megkötött fogszabályozási szakellátási feladat-átadási szerződés megszüntetéséről

60/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási egészségügyi feladat és kapacitás átadásáról és lemondásáról, a Veszprém Megyei Önkormányzat és Dr. Szőcs Ágnes egyéni vállalkozó szakorvos között megkötött fogszabályozási szakellátási feladat-átadási szerződés megszüntetéséről

61/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat és az M+R Egészségügyi Szolgáltató Kft. között megkötött fogszabályozási szakellátási feladat-átadási szerződés módosításáról

62/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási egészségügyi feladat és kapacitás átadásáról és lemondásáról, a Veszprém Megyei Önkormányzat és az M+R Egészségügyi Szolgáltató Kft. között megkötött fogszabályozási szakellátási feladat-átadási szerződés megszüntetéséről

63/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra vonatkozó Együttműködési Megállapodásának elfogadása

64/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

65/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

66/2020. (IX.24.) MÖK határozat:

Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 

67/2020. (X.22.) MÖK határozat

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

68/2020. (X.22.) MÖK határozat

Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

69/2020. (X.22.) MÖK határozat

Döntés zárt ülés elrendeléséről

70/2020. (X.22.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. október 22-ei rendkívüli zárt ülésének napirendjéről

73/2020. (X.22.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. október 22-ei rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről

74/2020. (X.22.) MÖK határozat

Zala Megye Stratégiai Tervének véleményezése

75/2020. (XI.16.) Elnöki határozat

Döntés a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapítói jogai gyakorlásának visszaigényléséről

76/2020. (XI.16.) Elnöki határozat

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje 2020. évi átadásának elhalasztásáról

77/2020. (XI.17.) Elnöki határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott 004989/1 leltári számú Ford Focus DA3 személygépkocsi tulajdoni helyzetének rendezéséről

78/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

79/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

80/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Káptalanfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

81/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

82/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

83/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

84/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

85/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

86/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

87/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

88/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

89/2020. (XII.14.) MÖK határozat

Döntés a program szintű kiválasztási kritériumrendszerről

90/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

91/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés a „Javaslat a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolítására” tárgyú 39/2020. (VII. 9.) MÖK határozat módosításáról

92/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Nemesvámos Község Önkormányzata Polgármesterének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tudomásulvételéről

93/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Kemenesszentpéter Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

94/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

95/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

96/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

97/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tudomásulvételéről

98/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

99/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

100/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Kemeneshőgyész Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

101/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének környezetvédelmet érintő önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalásról

102/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – előkészítő és javaslattevő fázis elkészítése, az egyeztetési változat megtárgyalása

103/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi munkatervének megállapításáról

104/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém Megye” Támogatói okirat jóváhagyásáról és az abban foglalt feladatok végrehajtásáról

105/2020. (XII.17.) MÖK határozat

Döntés a TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívásra támogatási kérelmek benyújtásáról

108/2020. (XII.21.) MÖK határozat

Döntés a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítási számú „Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán” című projekt V. sorszámú kifizetés igénylés hiánypótlásáról

2018. évi MÖK határozatok

1/2018. (I. 30.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

2/2018. (I. 30.) MÖK határozat:

Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

3/2018. (I. 30.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

4/2018. (I. 30.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 30-ai rendkívüli zárt ülésének napirendjéről

13/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 15-ei zárt ülésének napirendjéről

14/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Gerecs István c.r. alezredes részére történő adományozásáról

15/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dr. Benkő Szabolcs, címzetes főügyészségi ügyész részére történő adományozásáról

16/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére történő adományozásáról

17/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” adományozásáról

18/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 15-ei nyílt ülésének napirendjéről

19/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

20/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

21/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

22/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása

23/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok

24/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről

25/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről

26/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

27/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Állásfoglalás a bevándorlás szervező irodákkal kapcsolatban

28/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

29/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

30/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

31/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

32/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. április 26-ai zárt ülésének napirendjéről

35/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. április 26-ai nyílt ülésének napirendjéről

36/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

37/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről

38/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásával kapcsolatban

39/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi módosítása

40/2018. (IV. 26.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

41/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

42/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

43/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

44/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. június 28-ai nyílt ülésének napirendjéről

45/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének megválasztása

46/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

47/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bizottságai személyi összetételének módosítása

48/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

49/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. június 28-ai zárt ülésének napirendjéről

65/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

A megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

66/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása

67/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása

68/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásával kapcsolatban

69/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2017. évi megvalósulásáról

70/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 tervezetének szakmai és társadalmi egyeztetésre bocsátása

71/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. év I. félévi tevékenységéről

72/2018. (VI. 28.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

73/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

74/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

75/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

76/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. szeptember 27-ei zárt ülésének napirendjéről

77/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2018. évi adományozásáról

80/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. szeptember 27-ei nyílt ülésének napirendjéről

81/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Kovászna megye részéről történő talapzattal ellátott köztéri szobor adományozása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére

82/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött alapszerződés, valamint együttműködési megállapodás záradékának elfogadása

83/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Döntés az „Összefoglaló tájékoztató a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyzetéről” című alapítványi beszámoló elfogadásáról

84/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Javaslat a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma részére

85/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

86/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 tervezetének jóváhagyása

87/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról

88/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának állásáról

89/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Döntés Orbán Imre - „Mikor vonja vissza a Közgyűlés a „Veszprém megye” név használatát a Napló néven megjelenő propaganda laptól?” - interpellációjára adott válasz elfogadásáról

90/2018. (IX. 27.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

91/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 22-ei zárt ülésének napirendjéről

92/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

Döntés a „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról

93/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 22-ei nyílt ülésének napirendjéről

94/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

Döntés a FORD C-MAX TREND típusú személygépkocsi Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részére történő térítésmentes átadásáról

95/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

96/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2018. évi 2. módosítása

97/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

98/2018. (XI. 22.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

99/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

100/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

101/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

102/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. december 13-ai zárt ülésének napirendjéről

103/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2019. évi adományozásáról

105/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. december 13-ai nyílt ülésének napirendjéről

106/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

107/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása

108/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről

109/2018. (XII. 13.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

  • 8200 Veszprém, Megyeház tér 1

  • Telefon: (+36 88) 545 000

  • Telefax: (+36 88) 545-012

  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Nyitvatartás: H-Cs: 7:30-16:00 P: 7:30-13:30