Accessibility Tools

TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére

2016.02.05-én érkezett kérdés

A Felhívás alapján a tervezési díj az előkészítési költségek közt elszámolható. A Felhívás 4.1. pontja alapján a pályázó lehet helyi önkormányzat és önkormányzati tulajdonú vállalkozás is.
Ha a tervezés versenyeztetését önkormányzati tulajdonú vállalkozás végezné és egy tervezővel is szerződne, úgy lenne-e lehetőség az önkormányzat részéről a tervezési költségek elszámolására, amennyiben a pályázatban csak az önkormányzat vesz részt, a vállalkozása nem, de az önkormányzat a terveket szerződéses áron megvásárolja a vállalkozásától?
Amennyiben a tervezési tevékenység ajánlatkérését nem a pályázatot benyújtó önkormányzat, hanem a pályázatban nem szereplő, de 100%-os önkormányzati tulajdonban álló vállalkozás végzi és a szerződésben is ez a cég szerepel megrendelőként, úgy lehetőség van-e arra, hogy a szerződésbe helyette a Ptk 6:208 - 211. § szerinti szerződésátruházással az önkormányzat a megrendelői oldalon lévő vállalkozása helyére, a tervező hozzájáruló nyilatkozatának meglétével belépjen és a tervezési költséget elszámolja?

A 2007-2013-as időszakban a Kbt. hatálya alá nem tartozó ajánlatkérésekkel kapcsolatos szabályokat a pályázati felhívások, a konstrukciók útmutatói és a PERSZ tartalmazta. Hol találhatóak az ilyen beszerzésekkel kapcsolatos előírások? Elég a korábbiakhoz hasonlóan három vállalkozástól árajánlatot kérni az árak összehasonlíthatósága érdekében? Lehet-e nyilvános felhívás, például megyei napilapban szereplő ajánlattételi felhívásra beérkező árajánlatokat alátámasztásul használni a szerződéses ár elszámolhatóságának igazolásához?

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 2.3.2.5. pontja szerint az árajánlatoknak legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származni. További elvárás az árajánlatoktól, hogy azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, illetve írásos dokumentum legyen. A kérdésben felvázolt esetben az árajánlatok nem a támogatást igénylő nevére fognak szólni, így ebben az esetben azok nem lesznek elfogadhatóak. Az elszámolhatóság biztosítása érdekében javasoljuk, hogy elszámolni kívánt költségekkel kapcsolatos beszerzéseket a támogatást igénylő bonyolítsa le.
Az értékhatártól függően vagy a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről vagy a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 2.3.2.5. pontja irányadó.
A korábbi programozási időszakban alkalmazott ajánlattételi felhívási módszerek az előkészítési szakaszban alkalmazhatóak, amíg az adott programra vonatkozó elszámolási segédlet nem jelenik meg.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete (NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2014-2020 programozási időszak) tartalmazza a költségekre vonatkozó szabályokat.

Kérdés

Állami támogatási kategória 55/2014. Korm. rendelet: 99. § (1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el. (2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. (3) A működési eredmény mértékét a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.
Kérdés: visszafizetési mechanizmus részleteiről szeretnék tájékoztatást kérni. A visszafizetési mechanizmus azt jelenti, hogy 100%-os támogatási intenzitással veheti igénybe a támogatást, és egy adott időpontig kell visszafizetni a (3) bekezdés szerinti %-nak megfelelő összeget? Mikor kell visszafizetni, hány részletben, meddig? (fizikai megvalósítás záróidőpontjáig? pénzügyi lezárásig?)

Fenti kérdésre kiküldött válasz

A Felhívás 4.2 pontja részletezi támogatási kategóriánként, hogy milyen esetekben nem nyújtható támogatás.(ld. még a 8. oldalon az 5. számú lábjegyzetet) Az egyes támogatások mértéke és összege, a felhívás 5.3. pontjában található. A Felhívás keretében nyújtott támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályokat az 5.9.1 pont tartalmazza. A fentiek figyelembe vételével lehet a megfelelő támogatási jogcímet kiválasztani, illetve azokban az esetekben, ahol több támogatási jogcím is felsorolásra kerül, ott a projektgazda dönthet a konkrét jogcím kiválasztásáról (pl.: regionális támogatás regionális térkép szerint vs. költség-haszon elemzéssel készülő, akár maximális támogatási intenzitású helyi infra). A támogatásintenzitás pontos meghatározását az előzetes és utólagos költség-haszon elemzés eredménye fogja meghatározni, nem garantált a 100%-os intenzitás (255/2014. (X.10.) Korm. rendelet). A visszafizetési mechanizmust a 255/2014 (X.10.) korm. rendelet lehetőségként megemlíti, de részletszabályait nem tartalmazza, ennek kidolgozása folyamatban van.

 

  • 8200 Veszprém, Megyeház tér 1

  • Telefon: (+36 88) 545 000

  • Telefax: (+36 88) 545-012

  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Nyitvatartás: H-Cs: 7:30-16:00 P: 7:30-13:30